Prima pagina    Harta site     Contact     
                                                                          
RELATII CU PUBLICUL
INTOTDEAUNA ESTI BINE PRIMIT!


Probleme legate de acordarea ajutoarelor sociale, asistenti personali (depunerea cererilor se face la Punctul Informare Cetateni, Sediul CL Motru, Bd. Garii, nr.1, Biroul Relatii cu publicul, telefon +4 0253/362558)

INTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ALOCATIE SUPLIMENTARA

- livret de familie (se obtine de la Compartimentul Starea Civila) - copie xerox ;
- copie B.I. sot, sotie-pag.2,3,4 si daca este cazul mutatia ;
- copie certificat casatorie ;
- copie certificate nastere ale tututror copiilor ;
- copie B.I. -pentru copii peste 14 ani- pag.2,3,4 si daca este cazul mutatia ;
- adeverinta de elev- pentru copii de peste 16 ani-obligatoriu cursuri de zi;
De mentionat ca este obligatoriu sa existe in buletinele de identitate codurile numerice personale iar sotul, sotia si copiii peste 14 ani sa aiba domiciliul comun in buletinele de identitate.

download lista de acte necesare

Intocmirea dosarului pentru alocatie suplimentara in situatie de concubinaj

- ancheta sociala-efectuata de Biroul Asistenta Sociala, Autoritate Tutelara;
- copie livret de familie (se obtine de la Compartimentul de Stare Civila) ;
- copie B.I. parinti(concubini) -pag. 2,3,4 si daca este cazul mutatia ;
- copie certificate de nastere ale tuturor copiilor ;
- copie buletine de identitate pentru copiii de peste 14 ani-pag. 2,3,4 si daca este cazul mutatia ;
- adeverinte de elev pentru copiii de peste 16 ani-obligatoriu cursuri de zi;
- dosar cu sina.

download lista de acte necesare

CERERE DE AJUTOR SOCIAL

-B.I al titularului si a celorlalti membrii de familie trecuti de 14 ani (copie si original);
-certificate de nastere ale copiilor sub 14 ani (copie si original);
-certificat de casatorie (copie si original);
-certificat de deces (copie si original);
-adeverinta de elev sau student cu mentiunea ca primeste sau nu bursa,tipul si cuantumul acesteia;
-hotarre de adoptie sau incredintare a minorului;
-hotarre judecatoreasca privind obligatia legala de intretinere;
-adeverinte de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca pentru persoanele apte de munca sau certificat pentru atestarea pierderii capacitatii de munca insotit de talonul de ajutor social special;
-talon de plata a ajutorului de somaj,alocatie de sprijin;
-adeverinta de salariu brut si net pentru persoanele incadrate in munca;
-talon sau adeverinta de pensie;
-taloane alocatia de stat pentru copii si pentru alocatia suplimentara;
-adeverinta eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate:
-adeverinte privind terenurile arabile detinute si veniturile aferente (de la locul nasterii);
-adeverinta eliberata de primaria de domiciliu (pentru membrii familiei care au domiciliul sau resedinta temporara in alta localitate);
-alte acte doveditoare privind veniturile realizate.

Pentru depunerea documentatiei de ajutor social,H.G. 1099/2001 stabileste atat modelul tip de cerere de acordare a ajutorului social, modelul tip al declaratiei de venituri,cat si acela al cererii prin care se solicita ajutorul pentru incalzirea locuintei (tipizatele sunt furnizate de Biroul Asistenta Sociala, Autoritate Tutelara).
 

download lista de acte necesare

Cerere de alocatie pentru copiii nou-nascuti

- Cerere
-B.I. mama ( copie si original);
-certificate nastere copii ( copii si originale);
-livret de familie-se obtine de la Serviciul Stare Civila al Primariei ( copie si original).

download lista de acte necesare

Cerere de angajare ca asistent personal:

In conformitate cu prevederile O.U.G. 102/1999 modificata prin O.U.G. 40/2000 si ale H.G. 427/2001,
Primaria are obligatia de a angaja cu contract individual de munca asistentii personali ai bolnavilor cu handicap grav (gr.I),obligatie ce se regaseste tot in obiectul de activitate al Biroului ISRU

1) acte ale persoanei cu handicap grav:
a) pentru copii
-certificat de nastere pentru copiii pana la 14 ani (copi si original);
-B.I. pentru copiii de peste 14 ani (copie si original);
-certificat de handicap (copie si original);
-acordul scris al familiei sau sustinatorului legal in cazul in care
persoana care solicita angajarea nu face parte din familia bolnavului;
-numarul dosarului de la I.S.T.P.H.;
b)pentru adulti
-buletin identitate (copie si original);
-certificat de handicap (copie si original);
-acordu scris al familiei sau al sustinatorului legal in cazul persoanelor
cu handicap grav fara discernamnt;
-numarul dosarului de la I.S.T.P.H.;
-decizie de pensionare (copie si original);
-talon de pensie ;
2) acte ale persoanei care se angajeaza:
-acte de identitate si stare civila (copie si original);
-acte studii (copie si original);
-adeverinta referitoare la starea sanatatii (eliberata de o institutie sanitara competenta);
-cazier judiciar;
-curriculum vitae;
-carnet de munca (daca nu a mai lucrat declaratie notariala in care sa se specifice acest lucru +
chitanta ptr.contravaloarea carnetului de munca);
-decizie pensie + cupon pensie (pentru pensionari).

download lista de acte necesare

CERERE DE INTERNARE

O alta latura a obiectului de activitate al Biroul Asistenta Sociala o constituie si internarea persoanelor in institutii de ocrotire sociala conform Legii 17/2000.

-acte de stare civila si identitate (copie si original);
-certificat de atestare fiscala;
-talon pensie dupa caz
-fisa de evaluare sociomedicala (la internarea in institutii pentru persoane vrstnice);
-certificat medical cu recomandarea internarii (la internarea in institutii pentru bolnavi cronici);
-adeverinta medicala;
-curatela (pentru persoanele fara discernamnt);
-hotarare de divort (copie si original).
 
download lista de acte necesare

INTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCATIE DE STAT pentru copiii cu varsta intre 0-7 ani

- certificat de nastere copil - copie si original;
- buletinul unuia dintre parinti- copie si original ;
- dosar cu sina.

download lista de acte necesare
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Copyright © 2012 primaria@primariamotru.ro
Site oficial al Municipiului Motru realizat de  Administratia  Publica Locala''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''