Prima pagina    Harta site     Contact     
                                                                          
RELATII CU PUBLICUL
INTOTDEAUNA ESTI BINE PRIMIT!


Probleme de autoritate tutelara  (depunerea cererilor se face la Punctul Informare Cetateni, Sediul CL Motru, Bd. Garii, nr.1, Biroul Relatii cu publicul, telefon +4 0253/362558)

EMITEREA DISPOZITIEI PRIVIND INCUVIINTAREA CUMPARARII UNUI IMOBIL PE NUMELE UNUI MINOR

- cerere (pentru minorul sub 14 ani se face de catre unul din parinti, pentru minorul peste 14 ani se face de acesta personal);
- copie certificat nastere pentru minor;
- copie act de proprietate imobil;
- copie certificat Administratia financiara;
- copie certificat sarcini de la Grefa judecatoriei;
- declaratia persoanei ce va fi numita curator;
- copii schite plan imobil;
- timbre fiscale de 1.000 lei pentru fiecare act de stare civila.

download lista de acte necesare

EMITEREA DISPOZIIEI PRIVIND INCUVIINTAREA VANZARII
PRIN BUNA INVOIALA A UNUI IMOBIL SAU A UNEI COTE DINTR-UN IMOBIL PROPRIETATE A UNUI MINOR

- cerere (pentru minorul sub 14 ani se face de catre parinti, pentru minorul peste 14 ani se face de acesta personal);
- copie certificat nastere minor;
- copie certificat de mostenitor;
- copii acte proprietate imobile ce se vand si se cumpara;
- copii certificate Administratia financiara;
- copii certificate sarcini de la grefa judecatoriei;
- declaratia persoanei ce va fi numita curator;
- copii schite plan imobile;
- timbre fiscale de 1.000 lei pentru fiecate act de stare civila.

download lista de acte necesare

EMITEREA DISPOZITIEI DE INSTITUIRE TUTELA MINOR

- cerere (completata de viitorul tutore daca minorul nu a implinit varsta de 14 ani si completata de minor daca a implinit varsta de 14 ani);
- copie a certificatului de nastere pentru minor;
- copii ale certificatelor de deces ale parintilor;
- adeverinte medicale pentru minor si viitorul tutore (eliberate de medicul de familie de care apartin acestia);
- caracterizare scolara pentru minor;
- caracterizare de la locul de munca al viitorului tutore;
- adeverinta de salariu sau cupon pensie (dupa caz) pentru viitorul tutore;
- cazier judiciar pentru viitorul tutore;
- proces verbal de inventariere a bunurilor;
- timbre fiscale de 1.000 lei pentru fiecare act de stare civila.

download lista de acte necesare

EMITEREA DISPOZITIEI DE INCETARE A TUTELEI MINOR

- cerere
- copie certificat nastere si carte identitate;
- procesul verbal de inventariere a bunurilor;
- copie dispozitie tutela
- timbru fiscal de 1.000 lei.

download lista de acte necesare

EMITEREA DISPOZITIEI PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL BIROULUI AUTORITATE TUTELARA
IN VEDEREA ASISTARII PERSOANELOR VARSTNICE LA PERFECTAREA UNOR CONTRACTE DE INTRETINERE
 

- adresa birou notarial sau cererea persoanei varstnice;
- copii certificat nastere si buletin identitate pentru persoana varstnica;
- adeverinta medicala pentru persoana varstnica;
- act proprietate imobil;
- certificat fiscal;
- certificat de sarcini;
- copii schite plan imobil;
- timbre fiscale de 1.000 lei pentru fiecare act de stare civila.

download lista de acte necesare

EMITEREA DISPOZITIEI PRIVIND CURATELA PENTRU PERSOANELE DECLARATE DISPARUTE

- cerere;
- copie sentinta declarare disparitie ramasa definitiva;
- copii acte stare civila pentru persoana declarata disparuta;
- copii acte stare civila pentru curator;
- timbre fiscale de 1.000 lei pentru fiecare act de stare civila.

download lista de acte necesare

INCUVIINTAREA RIDICARII SAU TRANSFERARII UNOR SUME DE BANI DEPUSE PE NUMELE MINORILOR

- cerere;
- copie carnet CEC sau extras de cont;
- copie buletin identitate pentru persoana imputernicita sa efectueze operatiunea.

download lista de acte necesare

EMITEREA DISPOZITIEI DE TUTELA BOLNAV

- copii acte stare civila pentru bolnav si tutore ( certificate de nastere, de casatorie, buletin identitate pagina cu foto si cu domiciliul);
- copii certificat medical pentru bolnav;
- sentinta civila de punere sub interdictie definitiva si irevocabila bolnav;
- copii adeverinta medicala pentru tutore;
- cupon pensie pentru bolnav si tutore (daca este pensionar);
- adeverinta de salariu si caracterizare serviciu pentru tutore (daca acesta lucreaza);
- cazier judiciar tutore;
- timbre fiscale de 1.000 lei pentru fiecare act de stare civila.

download lista de acte necesare

EMITEREA DISPOZITIEI DE CURATELA MINOR

- cerere (pentru minorul sub 14 ani cererea o face parintele supravietuitor, pentru minorul peste 14 ani cererea o face acesta personal);
- declaratia persoanei ce va fi numita curator;
- copii xerox ale certificatelor de nastere pentru minori;
- copie xerox a certificatului de deces pentru parintele decedat;
- timbre fiscale de 1.000 lei pentru fiecare act de stare civila; pentru cazurile atipice se solicita si alte documente.

download lista de acte necesare

EMITEREA DISPOZITIEI DE CURATELA BOLNAV

- copii acte stare civila pentru bolnav si curator (certificate de nastere, de casatorie, buletin identitate pagina cu foto si domiciliul);
- copie certificat medical pentru bolnav;
- copie adeverinta medicala pentru curator eliberata de medicul de familie;
- cupon pensie pentru bolnav si curator (daca este pensionar);
- adeverinta de salariu si caracterizare serviciu pentru curator (daca acesta lucreaza);
- pentru cazurile atipice se solicita si alte documente.

download lista de acte necesare

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Copyright © 2012 primaria@primariamotru.ro
Site oficial al Municipiului Motru realizat de  Administratia  Publica Locala'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''