Autorizatie de construire/autorizatie de desfiintare – persoane fizice

 • cerere tip
 • copie B.I. sau C.I.
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • act proprietate – copie legalizata
 • certificatul de urbanism- copie
 • avize conform certificat de urbanism – copie si original
 • planuri anexa la certificatul de urbanism
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publiciatate imobiliara
 • proiectul intocmit in conformitate cu prevederile anexei 1 din legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • fotografii la constructia care urmeaza a fi desfiintata
 • documentatia va fi depusa impreuna cu piesele scrise si desenate in doua exemplare distincte
 • taxa – autorizatie de construire – in functie de suprafata desfasurata
 • autorizatie de desfiintare – 0,1% din valoarea impozabila
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant

 Cerere eliberare autorizație de construire


Printeaza pagina


Sari la conținut