Acte necesare eliberări certificatului de urbanism:

  • cerere tip
  • act de proprietate, 1 exemplar
  • extras de pe ortofoto planul eliberat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – copie, 2 exemplare
  • copie B.I. sau C.I.
  • certificat fiscal, obţinut de solicitant
  • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara , 2 exemplare
  • plan de incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara cu identificarea parcelei, 2 exemplare
  • extras carte funciara pe luna in curs
  • taxa – in functie de suprafata terenului

Cerere eliberare Certificat de Urbanism


Printeaza pagina


Sari la conținut