Eliberare Certificate Fiscale

Certificatele fiscale sunt documente care atestă, respectiv infirmă, calitatea de plătitor de impozite şi taxe la Bugetul Local, precum şi situaţia obligaţiilor bugetare ale unui contribuabil la o anumită dată, solicitate de către contribuabili pentru diverse instituţii publice şi birouri notariale.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice contribuabil Persoană Juridică sau Fizică


Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea unui certificat fiscal se parcurg următorii pași:


Prezentarea la sediul Impozite și Taxe locale

Este necesară prezența la sediul I.T.L. pentru că aceasta este singura modalitate de ridicare a Cererii de eliberare Certificat Fiscal.

Completarea cererii

Se va completa cererea, conform cerințelor.

Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la compartimentele competente din cadrul I.T.L.

Eliberarea Certificatului Fiscal

Certificatele fiscale se eliberează pe loc către solicitant sau mandatar cu împuternicire autentificată.


Acte necesare

• cerere (formular tip);
• balanţa de verificare sau ultima balanţa întocmită (cu analitic la contul 212, cu menţiunea valorii de impunere a imobilelor), în cazul persoanelor juridice;
• buletinul sau cartea de identitate (fotocopie)
după caz:
– certificate de naştere(fotocopie) ;
– certificate de căsătorie (fotocopie) ;
– certificate de deces (fotocopie) ;
– sentinţa judecătorească de divorţ (fotocopie
• timbru fiscal de 2 lei.

Unde se depun actele

Actele se depun la sediul I.T.L.
Locație: str. Macului, nr. 36, biroul – persoane juridice;
biroul – persoane fizice


 Program cu publicul

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
 Pentru mai multe informații contactați Taxe și Impozite Locale
Adresa: str. Macului, nr. 36, biroul – persoane juridice; biroul – persoane fizice
Telefon: 0253 410 560 Fax: 0253 410 560

Printeaza pagina


Sari la conținut