• 2021

  Denumire achiziție directa: SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIU TEHNIC MOTRU” COD SMIS 121432

  Data publicării: 07.07.2021

  Preț estimat: 40.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 21850/07.07.2021

  Data limita depunere oferte: 09.07.2021, ORA 11:45

  Descarcă documentatie atribuire

  Participanți: BUILDING TRUST COMPANY S.R.L.

  Ofertant câștigător: BUILDING TRUST COMPANY S.R.L. – 40.000 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIU TEHNIC MOTRU” COD SMIS 121432

  Data publicării: 03.06.2021

  Preț estimat: 40.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 18337/03.06.2021

  Data limita depunere oferte: 16.06.2021, ORA 12:45

  Descarcă documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anulează achiziția


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIU TEHNIC MOTRU” COD SMIS 121432

  Data publicării: 17.05.2021

  Preț estimat: 40.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 16215/17.05.2021

  Data limita depunere oferte: 28.05.2021, ORA 12:45

  Descarcă documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anulează achiziția


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIU TEHNIC MOTRU” COD SMIS 121432

  Data publicării: 08.04.2021

  Preț estimat: 40.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 12239/08.04.2021

  Data limita depunere oferte: 20.04.2021, ORA 12:45

  Descarcă documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anulează achiziția


  Denumire achiziție directa: ” Achizitie publica – servicii conexe în vederea realizării unui schimb de experiență” în cadrul  proiectului  ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA- 126212/516”

  Data publicării: 03.03.2021

  Preț estimat: 78.500 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițației de participare nr. 8091/02.03.2021

  Data limita depunere oferte: 08.03.2021, ORA 12:00

  Descarca documentatie atribuire

  Participanți: SC CURRENT TRENDS CONSULTING SRL, SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL.

  Ofertant câștigător: SC CURRENT TRENDS CONSULTING SRL-78.332,15 LEI FĂRĂ TVA.


  Denumire achiziție directa: ” Achizitie publica – servicii conexe în vederea realizării unui schimb de experiență” în cadrul  proiectului  ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA- 126212/516”

  Data publicării: 22.02.2021

  Preț estimat: 78.500 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 6785/22.02.2021

  Data limita depunere oferte: 25.02.2021, ORA 12:00

  Descarca documentatie atribuire

  Participanți: SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL, SC CURRENT TRENDS CONSULTING SRL

  Ofertant câștigător: Se anulează achiziția

 • 2020

  Denumire achiziție directa: SERVICII DE VERIFICARE TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUȚIE PENTRU PROIECTUL „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIU TEHNIC MOTRU” COD SMIS 121432

  Data publicării: 03.12.2020

  Preț estimat: 15.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 39108/03.12.2020

  Data limita depunere oferte: 15.12.2020, ORA 13:45

  Descarca documentatie atribuire

  Participanți: DCI CONSPROIECT S.R.L.

  Ofertant câștigător: DCI CONSPROIECT S.R.L. – 15.000 lei fără TVA.


  Denumire achiziție directa: PROIECTARE TEHNICĂ ȘI INGINERIE PENTRU PROIECTUL „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU”, COD SMIS 121432

  Data publicării: 11.11.2020

  Preț estimat: 96.900 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 36870/11.11.2020

  Data limita depunere oferte: 24.11.2020, ORA 12:45

  Descarcă documentatie atribuire

  Participanți: BIA CONSPROIECT S.R.L., VEST INSTAL S.R.L.

  Ofertant câștigător: BIA CONSPROIECT S.R.L. – 96.900 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER „REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU” COD SMIS 123461

  Data publicării: 25.08.2020

  Preț estimat: 13.500 lei fără TVA, respectiv:

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 27264/13.08.2020

  Data limita depunere oferte: 31.08.2020, ORA 12:45

  Descarca documentatie atribuire

  Participanți: ARJOCA GHE GHEORGHE MARIAN P.F.A.

  Ofertant câștigător: ARJOCA GHE GHEORGHE MARIAN P.F.A. – 13.500 LEI FARA TVA


  Denumire achiziție directa: PROIECTARE TEHNICĂ ȘI INGINERIE PENTRU PROIECTUL „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU”, COD SMIS 121432

  Data publicării: 13.08.2020

  Preț estimat: 96.900 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 27250/13.08.2020

  Data limita depunere oferte: 24.08.2020, ORA 12:45

  Descarcă documentatie atribuire

  Participanți: ALMER PROIECT

  Ofertant câștigător: ALMER PROIECT-74.000 LEI FARA TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER „REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU” COD SMIS 123461

  Data publicării: 13.08.2020

  Preț estimat: 13.500 lei fără TVA, respectiv:

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 27264/13.08.2020

  Data limita depunere oferte: 21.08.2020, ORA 12:45

  Descarca documentatie atribuire

  Participanți: nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: se anuleaza achzitia


  Denumire achiziție directa: PROIECTARE TEHNICĂ ȘI INGINERIE PENTRU PROIECTUL „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU”, COD SMIS 121432

  Data publicării: 28.07.2020

  Preț estimat: 96.900 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 25583/27.07.2020

  Data limita depunere oferte: 11.08.2020, ORA 12:45

  Descarcă documentatie atribuire

  Participanți: nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: se anuleaza achzitia


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER „REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU” COD SMIS 123461

  Data publicării: 27.07.2020

  Preț estimat: 13.500 lei fără TVA, respectiv:

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 25516/27.07.2020

  Data limita depunere oferte: 10.08.2020, ORA 12:45

  Descarca documentatie atribuire

  Participanți: nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: se anuleaza achizitia


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE AUDIT FINANCIAR ÎN CADRUL PROIECTULUI „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIU TEHNIC MOTRU” COD SMIS 121432

  Data publicării: 29.06.2020

  Preț estimat: 4.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 22456/29.06.2020

  Data limita depunere oferte: 08.07.2020, ORA 12:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: AUDIT CONSULT EXPERT, AUDITSERV PROIECT

  Ofertant câștigător: AUDITSERV PROIECT – 2.030 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE PENTRU PROIECTUL „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU” COD SMIS 121432

  Data publicării: 15.06.2020

  Preț estimat: 11.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 20700/15.06.2020

  Data limita depunere oferte: 24.06.2020, ORA 12:45

  Descarcă documentatie atribuire

  Participanți: UP GRADE MEDIA, FLAROM ADVERTISING, LEMINGS, COSON MEDIA, ASTORIA M2, ENPANOL TRADE

  Ofertant câștigător: ENPANOL TRADE S.R.L. – 3.790 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER ÎN CADRUL SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE INFRASTRUCTURĂ AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU” COD SMIS 127937

  Data publicării: 14.05.2020

  Preț estimat: 38.000 lei fără TVA, respectiv:

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 16474/13.09.2020

  Data limita depunere oferte: 25.05.2020, ORA 12:45

  Descarca documentatie atribuire

  Participanți: ATIS EXPERT S.R.L., BUIDING TRUST COMPANY S.R.L., ARJOCA GHE GHEORGHE MARIAN P.F.A.

  Ofertant câștigător: ARJOCA GHE GHEORGHE MARIAN P.F.A. – 28.000 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE pentru proiectul ,,MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL MOTRU” COD SMIS 123415

  Data publicării: 10.04.2020

  Preț estimat: 6.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 13538/10.04.2020

  Data limita depunere oferte: 23.04.2020, ORA 13:45

  Descarca documentatie atribuire

  Participanți: S.C. UMN IULIAN S.R.L.

  Ofertant câștigător: S.C. UMN IULIAN S.R.L., 6000 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIE RECHIZITE

  Data publicării: 10.03.2020

  Preț estimat: 16.879,30 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr.9940/10.03.2020

  Data limita depunere oferte: 18.03.2020, ORA 11:00

  Descarcă documentatie atribuire

  Participanți: EVIDENT GROUP, DARCOM, PAPETĂRIE OFFICE, DNS BIROTICA

  Ofertant câștigător:  DNS BIROTICA S.R.L. – 8.677,18 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIE IMPRIMATE

  Data publicării: 09.03.2020

  Preț estimat: 7.491,38 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 9754/09.03.2020

  Data limita depunere oferte: 17.03.2020, ORA 11:00

  Descarcă documentatie atribuire

  Participanți: ALFA NYKY EDIT PRES, DARCOM, SFINX SL PREST SERV, DIACOSTAMPET, ALPHA GROUP

  Ofertant câștigător: DARCOM S.R.L. – 4.246,90 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa:” Achizitie publica – servicii conexe în vederea unui schimb de experiență” în cadrul  proiectului ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA- 126212/516”

  Data publicării: 04.02.2020

  Preț estimat: 78.500 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 3681/04.02.2020

  Data limita depunere oferte: 12.02.2020, ORA 12:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL

  Ofertant câștigător: SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL-78.400 LEI FARA TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE AUDITATRE FINANCIARĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ,, MOBILITATE  URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL MOTRU” , cod SMIS 123415

  Data publicării: 14.01.2020

  Preț estimat: 21.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 1018/14.01.2020

  Data limita depunere oferte: 21.01.2020, ORA 13:45

  Documentatie atribuire

  Clarificari: Descarca clarificare

  Participanți: S.C. AMNIS AUDITEVAL S.R.L., S.C. AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L., S.C. SIOMAX S.R.L., S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L., S.C. AUDITSERV PROIECT S.R.L.

  Ofertant câștigător: S.C. AUDITSERV PRIECT S.R.L. – 4.200 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE PROIECT „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL MOTRU” COD SMIS 123415

  Data publicării: 14.01.2020

  Preț estimat: 96.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 869/13.01.2020

  Data limita depunere oferte: 21.01.2020, ORA 12:45

  Documentatie atribuire

  Participanți:HOPE PROMO S.R.L., LEMINGS S.R.L., NOSCE GROUP S.R.L., . NEVA EXPERT S.R.L., PRINTGOLDEN MEDIA DESIGN S.R.L., DARCOM S.R.L., GORJEANUL S.A.

  Ofertant câștigător: S.C. HOPE PROMO S.R.L. – 44.580  lei fără TVA

 • 2019

  Denumire achiziție directa: SERVICII DE MENTENANTA LA SISTEMUL PUBLIC DE SUPRAVEGHERE VIDEO AL MUNICIPIULUI MOTRU

  Data publicării: 09.01.2020

  Preț estimat: 8.403 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 562/09.01.2020

  Data limita depunere oferte: 15.01.2020, ORA 12:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: 

  Ofertant câștigător: 


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE PROIECTARE – VERIFICARE TEHNICĂ PT PENTRU PROIECTUL „MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE INFRASTRUCTURĂ AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU” COD SMIS 127937

  Data publicării: 06.12.2019

  Preț estimat: 14.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 45047/05.12.2019

  Data limita depunere oferte: 16.12.2019, ORA 13:45

  Descarca documentatie atribuire

  Participanți: DCI CONSPROIECT S.R.L.

  Ofertant câștigător: DCI CONSPROIECT S.R.L. – 14.000 LEI FĂRĂ TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE VERIFICARE TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUȚIE ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL MOTRU” COD SMIS 125920

  Data publicării: 06.12.2019

  Preț estimat: 9.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 44969/05.12.2019

  Data limita depunere oferte: 16.12.2019, ORA 12:45

  Descarca documentatie atribuire

  Participanți: DCI CONSPROIECT S.R.L.

  Ofertant câștigător: DCI CONSPROIECT S.R.L. – 9.000 LEI FĂRĂ TVA


  Denumire achiziție directa: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL MOTRU” COD SMIS 125920

  – Lot 1: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: MODERNIZAREA ALEILOR: VIOETEI, CASTANULUI, GHIOCELULUI, GRIVIȚEI, PINULUI, CAISULUI, LĂMÂIȚEI, CRIZANTEMEI, PLATFORMA COMPLEX MIJLOC;

  – Lot 2: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE SOCIALE

  Data publicării: 12.12.2019

  Preț estimat: 105.000 lei fără TVA, respectiv:

  Valoare estimată lot 1: 65.000 lei fără TVA

  Valoare estimată lot 2: 40.000 lei fără TVA.

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 44665/04.12.2019

  Data limita depunere oferte: 12.12.2019, ORA 12:45

  Descarca documentatie atribuire

  Participanți:

  LOT 1: ARJOCA GHEORGHE MARIAN P.F.A., LOT 2: ARJOCA GHEORGHE MARIAN P.F.A.

  Ofertant câștigător: LOT 1: ARJOCA GHEORGHE MARIAN P.F.A. – 65.000 LEI FĂRĂ TVA, LOT 2: ARJOCA GHEORGHE MARIAN P.F.A. – 40.000 LEI FĂRĂ TVA


  Denumire achiziție directa: ORGANIZARE MASĂ POPULARĂ – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

  Data publicării: 15.11.2019

  Preț estimat: 11.009 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 42339/15.11.2019

  Data limita depunere oferte: 21.11.2019, ORA 12:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: S.C. CILFORT S.R.L.

  Ofertant câștigător: S.C. CILFORT S.R.L. – 11.000 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC ,,REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU” COD SMIS 123461

  Data publicării: 14.11.2019

  Preț estimat: 8.120 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 42088/14.11.2019

  Data limita depunere oferte: 20.11.2019, ORA 13:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: S.C. DCI CONSPROIECT S.R.L.

  Ofertant câștigător: S.C. DCI CONSPROIECT S.R.L. – 8.120 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC

  ,,REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU” COD SMIS 123461

  Data publicării: 04.11.2019

  Preț estimat: 8.120 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 40634/04.11.2019

  Data limita depunere oferte: 12.11.2019, ORA 13:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anulează achiziția


  Denumire achiziție directa: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL MOTRU” COD SMIS 125920

  – Lot 1: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: MODERNIZAREA ALEILOR: VIOETEI, CASTANULUI, GHIOCELULUI, GRIVIȚEI, PINULUI, CAISULUI, LĂMÂIȚEI, CRIZANTEMEI, PLATFORMA COMPLEX MIJLOC;

  – Lot 2: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE SOCIALE

  Data publicării: 31.10.2019

  Preț estimat: 105.000 lei fără TVA, respectiv:

  Valoare estimată lot 1: 65.000 lei fără TVA

  Valoare estimată lot 2: 40.000 lei fără TVA.

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 40186/11.11.2019

  Data limita depunere oferte: 11.11.2019, ORA 12:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIONARE ȘI MONTARE PARAPEȚI RÂPA

  Data publicării: 28.10.2019

  Preț estimat: 8.403 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 39674/28.10.2019

  Data limita depunere oferte: 05.11.2019, ORA 11:30

  Documentatie atribuire

  Participanți: 

  Ofertant câștigător: 


  Denumire achiziție directa: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL MOTRU” COD SMIS 125920

  – Lot 1: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: MODERNIZAREA ALEILOR: VIOETEI, CASTANULUI, GHIOCELULUI, GRIVIȚEI, PINULUI, CAISULUI, LĂMÂIȚEI, CRIZANTEMEI, PLATFORMA COMPLEX MIJLOC;

  – Lot 2: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE SOCIALE

  Data publicării: 17.10.2019

  Preț estimat: 105.000 lei fără TVA, respectiv:

  Valoare estimată lot 1: 65.000 lei fără TVA

  Valoare estimată lot 2: 40.000 lei fără TVA.

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 38412/17.10.2019

  Data limita depunere oferte: 28.10.2019, ORA 12:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achzitia


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIONARE ȘI MONTARE PARAPEȚI RÂPA

  Data publicării: 03.10.2019

  Preț estimat: 8.403 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 36138/03.10.2019

  Data limita depunere oferte: 11.10.2019, ORA 12:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: 

  Ofertant câștigător: 


  Denumire achiziție directa: DIRIGINȚIE DE ȘANTIER PENTRU REABILITARE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÎNT:  REABILITARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 MOTRU, REABILITARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA NR. 7 MOTRU, REABILITARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOTRU

  – Lot 1: REABILITARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 MOTRU;

  – Lot 2: REABILITARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA NR. 7 MOTRU

  – Lot 3: REABILITARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOTRU

  Data publicării: 02.10.2019

  Preț estimat: 15.000 lei fără TVA, respectiv:

  Valoare estimată lot 1: 6.000 lei fără TVA

  Valoare estimată lot 2: 4.000 lei fără TVA.

  Valoare estimată lot 3: 5.000 lei fără TVA.

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 35898/02.10.2019

  Data limita depunere oferte: 11.10.2019, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: 

  Ofertant câștigător: 


  Denumire achiziție directa: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL MOTRU” COD SMIS 125920

  – Lot 1: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: MODERNIZAREA ALEILOR: VIOETEI, CASTANULUI, GHIOCELULUI, GRIVIȚEI, PINULUI, CAISULUI, LĂMÂIȚEI, CRIZANTEMEI, PLATFORMA COMPLEX MIJLOC;

  – Lot 2: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE SOCIALE

  Data publicării: 18.09.2019

  Preț estimat: 105.000 lei fără TVA, respectiv:

  Valoare estimată lot 1: 65.000 lei fără TVA

  Valoare estimată lot 2: 40.000 lei fără TVA.

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 34098/18.09.2019

  Data limita depunere oferte: 30.09.2019, ORA 12:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia


  Denumire achiziție directa: Servicii de auditare financiara în cadrul  proiectului ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA- 126212/516”

  Data publicării: 18.09.2019

  Preț estimat: 8.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 34107/18.09.2019

  Data limita depunere oferte: 30.09.2019, ORA 10:30

  Documentatie atribuire

  Participanți: AUDITSERV PROIECT S.R.L., KLASS ENTERPRISE S.R.L., AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L., AMNIS AUDITEVAL SRL

  Ofertant câștigător: AUDITSERV PROIECT SRL-1820 LEI FARA TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI DE PROIECT PENTRU PROIECTUL „MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE INFRASTRUCTURĂ AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU” cod SMIS 127937

  Data publicării: 16.09.2019

  Preț estimat: 30.500 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr 33754/16.09.2019

  Data limita depunere oferte: 24.09.2019, ORA 13:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: CORPORATE CONSULTING S.R.L., VISION GROUP CONSULTING MANAGEMENT S.R.L.

  Ofertant câștigător: CORPORATE CONSULTING S.R.L. – 27.000 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL ”MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE INFRASTRUCTURĂ AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU” cod SMIS 127937

  Data publicării: 05.09.2019

  Preț estimat: 15.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 32388/04.09.2019

  Data limita depunere oferte: 12.09.2019, ORA 12:45

  Documentatie atribuire

  Clarificare Documentatie atribuire: Descarca Clarificare

  Participanți: AUDITSERV PROIECT S.R.L., KLASS ENTERPRISE S.R.L., AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L., CĂRUNTU ADELINA VERONICA P.F.A., AUDIPREST S.R.L., NEROAUDIT S.R.L. 

  Ofertant câștigător: AUDITSERV PROIECT S.R.L. TG. JIU – 3.135 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE PENTRU PROIECTUL „MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE INFRASTRUCTURĂ AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU” COD SMIS 127937

  Data publicării: 03.09.2019

  Preț estimat: 20.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 32145/03.09.2019

  Data limita depunere oferte: 10.09.2019, ORA 12:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: CORPORATE CONSULTING S.R.L., MEGATRONIC WORLD PRODUCTION S.R.L., LEMINGS S.R.L., ACCENT MEDIA S.R.L., BYBLOSART S.R.L.

  Ofertant câștigător: LEMINGS S.R.L. – 7.000 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL MOTRU” COD SMIS 125920

  – Lot 1: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: MODERNIZAREA ALEILOR: VIOETEI, CASTANULUI, GHIOCELULUI, GRIVIȚEI, PINULUI, CAISULUI, LĂMÂIȚEI, CRIZANTEMEI, PLATFORMA COMPLEX MIJLOC;

  – Lot 2: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE SOCIALE

  Data publicării: 23.08.2019

  Preț estimat: 105.000 lei fără TVA, respectiv:

  Valoare estimată lot 1: 65.000 lei fără TVA

  Valoare estimată lot 2: 40.000 lei fără TVA.

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 31038/22.08.2019

  Data limita depunere oferte: 05.09.2019, ORA 12:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: ATIS EXPERT S.R.L

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ

  ÎN CADRUL  PROIECTULUI ”ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL MOTRU” cod SMIS 125920

  Data publicării: 19.08.2019

  Preț estimat: 24.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 30526/19.08.2019

  Data limita depunere oferte: 03.09.2019, ORA 13:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: TVG TAX AUDIT S.R.L., AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L., KLASS ENTERPRISE S.R.L., AUDITSERV PROIECT S.R.L.

  Ofertant câștigător: TVG TAX AUDIT S.R.L. – 7.450 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIE SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU MANAGEMENTUL DE PROIECT „REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU” COD SMIS 123461

  Data publicării: 19.08.2019

  Preț estimat: 12.605 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 30455/19.08.2019

  Data limita depunere oferte: 23.08.2019, ORA 13:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: VISION GROUP CONSULTING-MANAGEMENT SRL

  Ofertant câștigător: VISION GROUP CONSULTING-MANAGEMENT SRL – 12.600 lei fără TVA.


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE AUDIT FINANCIAR „REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU” COD SMIS 123461

  Data publicării: 13.08.2019

  Preț estimat: 4.201 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 30115/12.08.2019

  Data limita depunere oferte: 21.08.2019, ORA 13:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: AUDIT CONSULT EXPERT SRL, AUDITSERV PROIECT SRL.

  Ofertant câștigător: AUDIT CONSULT EXPERT SRL – 3.750 lei fără TVA.


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIE SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU MANAGEMENTUL DE PROIECT „REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU” COD SMIS 123461

  Data publicării: 31.07.2019

  Preț estimat: 12.605 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 28561/31.07.2019

  Data limita depunere oferte: 08.08.2019, ORA 13:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achzitia


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE PENTRU PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL MOTRU” COD SMIS 125920

  Data publicării: 30.07.2019

  Preț estimat: 8.400 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 28367/29.07.2019

  Data limita depunere oferte: 06.08.2019, ORA 12:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: LEMINGS SRL, BYBLOSART SRL

  Ofertant câștigător: BYBLOSART SRL-5000 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIE SERVICII DE MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL MOTRU” cod SMIS 125920

  Data publicării: 17.07.2019

  Preț estimat: 60.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 26809/16.07.2019

  Data limita depunere oferte: 25.07.2019, ORA 13:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: VISION GROUP CONSULTING-MANAGEMENT SRL

  Ofertant câștigător: VISION GROUP CONSULTING-MANAGEMENT SRL-58.000 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIE SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU MANAGEMENTUL DE PROIECT „REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU” COD SMIS 123461

  Data publicării: 09.07.2019

  Preț estimat: 12.605 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate/preț

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 25793/09.07.2019

  Data limita depunere oferte: 19.07.2019, ORA 11:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: se anuleaza achizitia


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIE SERVICII DE MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL MOTRU” cod SMIS 125920

  Data publicării: 05.07.2019019

  Preț estimat: 60.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 25374/05.07.2019

  Data limita depunere oferte: 16.07.2019, ORA 11:45

  Documentatie atribuire

  Clarificare: În invitația de participare 25374/05.07.2019, la punctul 5, lit. c, valoarea experienței minim solicitate va fi 60.000 lei și nu 600.000 lei așa cum eronat a fost înscris în invitație. Astfel, în textul invitației, în loc de „în valoare de minim 600.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte”, se va citi „în valoare de minim 60.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte” .

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE PROIECT „REABILITARE TERMICĂ A CESEI DE CULTURĂ MOTRU” COD SMIS 123461

  Data publicării: 04.07.2019019

  Preț estimat: 8.403 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 25116/03.07.2019

  Data limita depunere oferte: 11.07.2019, ORA 13:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: PRINTGOLDEN MEDIA DESIGN SRL, ACCENT MEDIA SRL

  Ofertant câștigător: ACCENT MEDIA SRL – 6.752. lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE PENTRU PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL MOTRU” COD SMIS 125920

  Data publicării: 03.07.2019019

  Preț estimat: 8.400 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 24946/03.07.2019

  Data limita depunere oferte: 11.07.2019, ORA 11:45

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte 

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIE INDICATOARE RUTIERE

  Data publicării: 25.06.2019

  Preț estimat: 16.806 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 23788/25.06.2019

  Data limita depunere oferte: 03.07.2019, ORA 12:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: TEHNO TRAFIC S.R.L., AEROKLIMA S.R.L., INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. 

  Ofertant câștigător: TEHNO TRAFIC S.R.L. – 9.280 LEI FĂRĂ TVA


  Denumire achiziție directa: REPARAȚII ALEEA DALIILOR ȘI BD. TRANDAFIRILOR – ZONA SENS GIRATORIU

  Data publicării: 21.06.2019

  Preț estimat: 47.900 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 23350/21.06.2019

  Data limita depunere oferte: 27.06.2019, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: ROMFEREX IMPORT EXPORT S.R.L. 

  Ofertant câștigător: ROMFEREX IMPORT EXPORT S.R.L. – 47.898,60 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: REPARAȚII ALEEA DALIILOR ȘI BD. TRANDAFIRILOR – ZONA SENS GIRATORIU

  Data publicării: 13.06.2019

  Preț estimat: 47.900 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 22548/13.06.2019

  Data limita depunere oferte: 20.06.2019, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza acizitia


  Denumire achiziție directa: MODELAREA HIDRAULUICĂ A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A MUNICIPIULUI MOTRU, A LOCALITĂȚILOR COMPONENTE ȘI A SATULUI APĂRȚINĂTOR

  Data publicării: 31.05.2019

  Preț estimat: 16.806 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 20474/30.05.2019

  Data limita depunere oferte: 07.06.2019, ORA 11:00

  Descarcă documentatie de atribuire

  Participanți: PECTA SRL

  Ofertant câștigător: PECTA S.R.L.- 14.957 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: Achizitie publică – servicii de consultanță pentru elaborarea și implementarea Planului strategic instituțional al Municipiului Motru pe perioada 2020-2021 în cadrul proiectului  ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA- 126212/516”

  Data publicării: 20.05.2019

  Preț estimat: 135.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: calitate-preț

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 18805/20.05.2019

  Data limita depunere oferte: 27.05.2019, ORA 11:00

  Descarcă documentatie de atribuire

  Participanți: SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL, CIVITTA STRATEGY & CONSULTING SRL

  Ofertant câștigător: SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL – 99235 LEI FARA TVA


  Denumire achiziție directa: REPARAȚII STRĂZI ȘI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL MOTRU, LOT 1: ÎNLOCUIRE PAVELE PIETONALE, LOT 2: REPARAȚII STRĂZI CU MIXTURĂ ASFALTICĂ

  Data publicării: 13.05.2019

  Preț estimat: 405.000 lei fără TVA, respectiv: valoare estimată lot 1: 100.000 lei fără TVA; valoare estimată lot 2: 305.000 lei fărăTVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 17668/13.05.2019

  Data limita depunere oferte: 20.05.2019, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: ROMFEREX IMPORT EXPORT

  Ofertant câștigător: LOT 1: ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL – 99.994,84 lei fara TVA; LOT 2: ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL -304.997,71 lei fara TVA.


  Denumire achiziție directa: Achizitie publică – servicii de consultanță pentru elaborarea și implementarea Planului strategic instituțional al Municipiului Motru pe perioada 2020-2021 în cadrul proiectului  ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA- 126212/516”

  Data publicării: 08.05.2019

  Preț estimat: 135.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: calitate-preț

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 17049/08.05.2019

  Data limita depunere oferte: 17.05.2019, ORA 10:30

  Descarcă documentatie de atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achzitia


  Denumire achiziție directa: Achiziție publică servicii de certificare a sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul proiectului ”Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460”

  Data publicării: 03.05.2019

  Preț estimat: 7.300 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 16435/03.05.2019

  Data limita depunere oferte: 10.05.2019, ORA 11:00

  Descarcă documentatie de atribuire

  Participanți:RINA SIMTEX – ORGANISMUL DE CERTIFICARE S.R.L.

  Ofertant câștigător: RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE S.R.L., contract 18267/16.05.2019 având ca obiect SERVICII DE CERTIFICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII CONFORM SR EN ISO 9001:2015 ÎN CADRUL  PROIECTULUI ”PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA- 119758/460” în valoare de 3.875 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: Achiziție publică servicii de certificare a sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul proiectului ”Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460”

  Data publicării: 09.04.2019

  Preț estimat: 7.300 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 13620/09.04.2019

  Data limita depunere oferte: 17.04.2019, ORA 10:30

  Descarcă documentatie de atribuire

  Clarificari conform fisier atasat

  Participanți:Nu au fost depuse oferte în termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

  Ofertant câștigător: se anulează achiziția 


  Denumire achiziție directa: ” Achiziție publică furnizare produse obiecte promotionale ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA- 126212/516”

  Data publicării: 12.03.2019

  Preț estimat: 14.300 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 9321/12.03.2019

  Data limita depunere oferte: 22.03.2019, ORA 10:30

  Documentatie atribuire

  Participanți: UNIQUE PROMO SRL-D, HOPE PROMO S.R.L.,IVS SIGN INDUSTRY S.R.L.,Q LINK ASM S.R.L., PRINTECH COMPANY S.R.L.

  Ofertant câștigător: HOPE PROMO S.R.L.-8.189,5 lei lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE PROTECȚIE A MUNCII, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

  Data publicării: 26.02.2019

  Preț estimat: 6.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform invițatiei de participare nr. 7599/26.02.2019

  Data limita depunere oferte: 01.03.2019, ORA 10:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: HASCAU CONSTANTIN PFA

  Ofertant câștigător:  HASCAU CONSTANTIN PFA-5.800 LEI FARA TVA


  Denumire achiziție directa: REALIZAREA RENNS – REGISTRU DE EVIDENȚĂ NAȚIONALĂ DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI MOTRU

  Data publicării: 20.02.2019

  Preț estimat: 35.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 6766/19.02.2019

  Data limita depunere oferte: 27.02.2019, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Clarificari: conform fisier atasat

  Participanți: MICRO MAPPER SRL

  Ofertant câștigător: MICRO MAPPER SRL-31.920 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE PREGĂTIRE, PREPARARE ȘI LIVRARE A HRANEI LA CĂMINUL SOCIAL – CENTRU DE ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE

  Data publicării: 12.02.2019

  Preț estimat: 52.800 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 5437/12.02.2019

  Data limita depunere oferte: 19.02.2019, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: CERNAIANU C-TIN I.I.

  Ofertant câștigător: CERNAIANU C-TIN I.I.-52.800 LEI FARA TVA


  Denumire achiziție directa: STUDIU DE FEZABILITATE – CONSTRUIRE INSTALAȚIE PE BIOGAZ ÎN MUNICIPIUL MOTRU

  Data publicării: 04.02.2019

  Preț estimat: 117.647 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 4308/04.02.2019

  Data limita depunere oferte: 08.02.2019, ORA 12:00

  Documentatie atribuire

  Clarificari conform fisier atasat

  Participanți: ASTRO FOIL INTERNATINAL SRL, NIDE COM SERV SRL, TOPOGRAFUL SRL

  Ofertant câștigător: NIDE COM SERV SRL-99.000 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE PREGĂTIRE, PREPARARE ȘI LIVRARE A HRANEI LA CĂMINUL SOCIAL – CENTRU PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE

  Data publicării: 31.01.2019

  Preț estimat: 52.800 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 3947/31.01.2019

  Data limita depunere oferte: 08.02.2019, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza procedura


  Denumire achiziție directa:STUDIU DE FEZABILITATE CONSTRUIRE INSTALAȚIE PE BIOGAZ N MUNICIPIUL MOTRU

  Data publicării:29.01.2019

  Preț estimat:117.647 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire:prețul cel mai scăzut

  Cerințe:conform Invițatiei de participare nr. 3350/29.01.2019

  Data limita depunere oferte:04.02.2019, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte in termen

  Ofertant cștigător: Se anuleaza procedura


   Denumire achiziție directa:  Servicii de Informare și publicitate” în cadrul  proiectului ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA- 126212/516”

  Data publicării: 12.01.2019

  Preț estimat: 28.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 1251/11.01.2019

  Data limita depunere oferte: 18.01.2019, ORA 10:30

  Descarcă documentatie de atribuire

  Participanți: NOSCE GROUP SRL, MEDIA DAEEA COM SRL, FEDERATIA PATRONATELOR DIN REGIUNEA OLTENIA

  Ofertant câștigător: NOSCE GROUP SRL – 24.800 LEI FARA TVA


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIE PUBLICĂ FURNIZARE PRODUSE MATERIALE CONSUMABILE PENTRU ECHIPA DE MANAGEMENT” ÎN CADRUL PROIECTULUI „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA – 126212/516”

  Data publicării: 10.01.2019

  Preț estimat: 15.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 828/10.01.2019

  Data limita depunere oferte: 17.01.2019, ORA 10:30

  Descarcă documentatie de atribuire

  Participanți: EVIDENT GROUP SRL, PRINTECH COMPANY SRL, DARCOM SRL

  Ofertant câștigător: EVIDENT GROUP – 11437,89 LEI FARA TVA


  Denumire achiziție directa: STUDIU DE FEZABILITATE – CONSTRUIRE INSTALAȚIE PE BIOGAZ ÎN MUNICIPIUL MOTRU

  Data publicării: 09.01.2019

  Preț estimat: 117.647 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 506/08.01.2019

  Data limita depunere oferte: 16.01.2019, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: ASTRO FOIL INTERNAȚIONAL SRL, PARLAPAN RĂZVAN GABRIEL – P.F.A., PENTACONS SRL

  Ofertant câștigător: SE ANULEAZA ACHIZITIA

 • 2018

  Denumire achiziție directa: CONVERSIA PLANURILOR CE CONȚIN INFORMAȚIILE PRIVIND UTILITĂȚILE PUBLICE DIN FORMAT ANALOGIC ÎN FORMAT DIGITAL, ÎN SISTEM DE COORDONATE STEREOGRAFIC 1970

  Data publicării: 17.12.2018

  Preț estimat: 5.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 45680/14.12.2018

  Data limita depunere oferte: 19.12.2018

  Documentatie atribuire

  Participanți:

  Ofertant câștigător:


  Denumire achiziție directa: Servicii de consultanță pentru elaborare și depunere cerere de finanțare în cadrul POR 2014-2020 axa prioritară 8 pentru proiectul Modernizare, extindere și dotare infrastructură ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Motru

  Data publicării: 04.12.2018

  Preț estimat: 21.008 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 43929/04.12.2018

  Data limita depunere oferte: 10.12.2018, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: 

  Ofertant câștigător: 


  Denumire achiziție directa: Servicii conexe în vederea realizării unui schimb de experiență în cadrul proiectului ”Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460”

  Data publicării: 28.11.2018

  Preț estimat: 40.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 43415/28.11.2018

  Data limita depunere oferte: 06.12.2018, ORA 10:30

  Descarcă documentatie de atribuire

  Participanți: GORJ TURISM SRL

  Ofertant câștigător:GORJ TURISM SRL – 36891.52 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: Servicii de consultanță pentru elaborare și depunere cerere de finanțare în cadrul POR 2014-2020 axa prioritară 8 pentru proiectul Modernizare, extindere și dotare infrastructură ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Motru

  Data publicării: 23.11.2018

  Preț estimat: 21.008 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 42765/23.11.2018

  Data limita depunere oferte: 29.11.2018, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia


  Denumire achiziție directa: ACHIZITIE MATERIALE ELECTRICE

  Data publicării: 20.11.2018

  Preț estimat: 4.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 42116/20.11.2018

  Data limita depunere oferte: 26.11.2018, ora 10:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: CASTEL DISTRIBUTION S.R.L., CESIVO S.R.L., MOON COMIMPEX S.R.L., DALIRO S.R.L., FRIGORIFICA S.R.L., M&M FRIMAR S.R.L.

  Ofertant câștigător: CESIVO S.R.L.- 1943.50 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE PLĂȚI ON-LINE ȘI ELECTRONICE A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI AMENZILOR

  Data publicării:14.11.2018

  Preț estimat: 54.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 41040/13.11.2018

  Data limita depunere oferte: 20.11.2018, ORA 10:00

  Documentatie atribuire

  Participanți:Banca Transilvania

  Ofertant câștigător: Banca Transilvania-28000 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE EVALUARE A TERENURILOR CE URMEAZĂ A FI EXPROPRIATE PENTRU CONTINUAREA LUCRĂRILOR LA SURSELE DE APĂ MOTRU – FAZA II

  Data publicării: 14.11.2018

  Preț estimat: 7.563 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 41291/14.11.2018

  Data limita depunere oferte: 20.11.2018, ora 10:00

  Documentatie atribuire

  Clarificare : În caietul de sarcini, punctul 2, valoarea estimată a fost eronat înscrisă ca fiind 1.000 lei. Valoarea estimată a achiziției este 7.563 lei fără TVA, în conformitate cu punctul 2 din invitația de participare nr. 41291/14.11.2018.

  Participanți:Păuniță Andrei Lucian II, Expert evaluator Elena Ingrid Ciora

  Ofertant câștigător: Expert evaluator Elena Ingrid Ciora-3600 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: Organizare masă populară-Ziua Națională a României

  Data publicării: 07.11.2018

  Preț estimat: 8.990 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 40336/07.11.2018

  Data limita depunere oferte: 14.11.2018, ORA 11:30

  Documentatie atribuire

  Participanți: CILFORT S.R.L.

  Ofertant câștigător: CILFORT S.R.L.-8990 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: DALI – MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE INFRASTRUCTURĂ AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU

  Data publicării: 25.10.2018

  Preț estimat: 126.050 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 38634/25.10.2018

  Data limita depunere oferte: 29.10.2018, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Clarificare

  Participanți: FILCOGAB SRL, BIA CONSPROIECT SRL

  Ofertant câștigător: BIA CONSPROIECT SRL, 99.990 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: REEVALUAREA BUNURILOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MOTRU

  Data publicării: 19.10.2018

  Preț estimat: 25.210 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 37847/19.10.2018

  Data limita depunere oferte: 25.10.2018, ora 12:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L.; MARCOS EVAL 2005 S.R.L.; UNO CONSULT S.R.L.; POPESCU G. CRISTIAN – EXPERT EVALUATOR; MOLDOVAN TODOR – PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ; FIDEL CONT AUDIT S.R.L.; ANDRONIU G. IULIAN COSMIN – EXPERT EVALUATOR

  Ofertant câștigător:POPESCU G. CRISTIAN – EXPERT EVALUATOR, 13.870 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE MENTENANTA LA SISTEMUL PUBLIC DE SUPRAVEGHERE VIDEO AL MUNICIPIULUI MOTRU

  Data publicării: 17.10.2018

  Preț estimat: 6.722 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 37551/17.10.2018

  Data limita depunere oferte: 24.10.2018, ora 12:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza procedura


  Denumire achiziție directa: DALI – MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE INFRASTRUCTURĂ AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU

  Data publicării: 04.10.2018

  Preț estimat: 126.050 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 35692/04.10.2018

  Data limita depunere oferte: 09.10.2018, ORA 15:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza procedura


  Denumire achiziție directa: REPARAȚII ȘI PLOMBĂRI STRĂZI, ALEI, TROTUARE ȘI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL MOTRU

  Data publicării: 28.09.2018

  Preț estimat: 252.100 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 35048/28.09.2018

  Data limita depunere oferte: 04.10.2018

  Documentatie atribuire

  Participanți: AMIS&MOB SERV SRL

  Ofertant câștigător:AMIS&MOB SERV SRL- 252100 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: DALI – MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE INFRASTRUCTURĂ AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU

  Data publicării: 25.09.2018

  Preț estimat: 126.050 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 34396/25.09.2018

  Data limita depunere oferte: 28.09.2018, ORA 12:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza procedura


  Denumire achiziție directa: Servicii de auditare financiară în cadrul proiectului ”Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460”

  Data publicării: 20.09.2018

  Preț estimat: 4.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 33820/20.09.2018

  Data limita depunere oferte: 28.09.2018, ORA 10:30

  Descarcă documentatie de atribuire

  Participanți:AUDIT CONSULT EXPERT SRL, AUDIT CONSULTING SRL

  Ofertant câștigător: AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L., contract 35693/04.10.2018 având ca obiect SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ ÎN CADRUL  PROIECTULUI ”PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA- 119758/460” în valoare de 2.800 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: Furnizare produse – materiale consumabile pentru echipa de management în cadrul  proiectului ”Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460”

  Preț estimat: 8.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 30529/27.08.2018

  Data limita depunere oferte: 31.08.2018

  Participanți: PRINTECH COMPANY

  Ofertant câștigător: PRINTECH COMPANY S.R.L., contract 32016/06.09.2018 având ca obiect FURNIZARE PRODUSE – MATERIALE CONSUMABILE PENTRU ECHIPA DE MANAGEMENT ÎN CADRUL  PROIECTULUI ”PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA- 119758/460” în valoare de 7.469,97 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: Achiziție publică servicii – consultanță și expertiză în implementarea sistemelor unitare de management al calității și al performanței în UAT Municipiul Motru în cadrul proiectului ”Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460”

  Data publicării: 23.08.2018

  Preț estimat: 87.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 30125/23.08.2018

  Data limita depunere oferte: 30.08.2018, ORA 10:30

  Descarcă documentatie de atribuire

  Participanți: TQM CONSULTING SRL

  Ofertant câștigător: T.Q.M. CONSULTING S.R.L. BRAȘOV, contract 31411/03.09.2018 având ca obiect: ACHIZIȚIE PUBLICĂ SERVICII – CONSULTANȚĂ ȘI EXPERTIZĂ ÎN IMPLEMENTAREA SISTEMELOR UNITARE DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI AL PERFORMANȚEI ÎN UAT MUNICIPIUL MOTRU ÎN CADRUL PROIECTULUI ”PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL MOTRU, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460” în valoare de 59.000 lei fără TVA.


  Denumire achiziție directa: Servicii de dezvoltare a abilităților pentru proiectul ”Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460”

  Data publicării: 21.08.2018

  Preț estimat: 89.600 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 29812/21.08.2018

  Data limita depunere oferte: 29.08.2018, ORA 10:30

  Descarcă documentatie de atribuire

  CLARIFICARE: În vederea respectării art. 7, alin. 30 din contractul de finanțare nerambursabilă, art. 12 din draftul de contract se completează cu clauza 12.6 astfel: „12.6. Prestatorul se obligă de a prezenta toate informațiile, documentele solicitate și de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de monitorizare , verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene (OLAF și DLAF) în limitele competențelor care le revin, în cazul în care aceste autorități efectuează monitorizări, verificări, controale sau audituri.”

  Participanți: BEST SMART CONSULTING

  Ofertant câștigător: BEST SMART CONSULTING S.R.L. BUCUREȘTI, contract 31189/31.08.2018 având ca obiect: SERVICII DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR PENTRU PROIECTUL ”PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL MOTRU, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460” în valoare de 89.600 lei fără TVA.


  Denumire achiziție directa: Furnizare produse – materiale consumabile pentru echipa de management în cadrul  proiectului ”Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460”

  Data publicării: 14.08.2018

  Preț estimat: 8.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 29511/14.08.2018

  Data limita depunere oferte: 22.08.2018, ORA 10:30

  Documentatie atribuire

  CLARIFICARE: În vederea respectării art. 7, alin. 30 din contractul de finanțare nerambursabilă, art. 12 din draftul de contract se completează cu clauza 12.3 astfel: „12.3. Furnizorul se obligă de a prezenta toate informațiile, documentele solicitate și de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de monitorizare , verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene (OLAF și DLAF) în limitele competențelor care le revin, în cazul în care aceste autorități efectuează monitorizări, verificări, controale sau audituri.”

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza pricedura


  Denumire achiziție directa: ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL „CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE”

  Data publicării: 07.08.2018

  Preț estimat: 84.033 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 28902/07.08.2018

  Data limita depunere oferte: 10.08.2018, ORA 11:00

  Documentatie atribuire

  Participanți: BIA CONSPROIECT S.R.L., SPIRI-COM S.R.L., HMS PROIECTARE S.R.L.

  Ofertant câștigător: BIA CONSPROIECT S.R.L. – 49.990 lei fără TVA


  Denumire achiziție directa: Furnizare produse – obiecte promoționale în cadrul  proiectului ”Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460”

  Data publicării: 02.07.2018

  Preț estimat: 11.100 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 24943/02.07.2018

  Data limita depunere oferte: 09.07.2018, ORA 10:30

  Documentatie atribuire

  Participanți: DACRIS IMPEX S.R.L., PRINT EXPERT SIMACO S.R.L., HOPE PROMO S.R.L., ACCENT MEDIA PLUS S.R.L., FABRICA DE PAPETĂRIE S.R.L.

  Ofertant câștigător: HOPE PROMO S.R.L. BUCUREȘTI, contract 26534/13.07.2018 având ca obiect: FURNIZARE PRODUSE – OBIECTE PROMOȚIONALE ÎN CADRUL  PROIECTULUI ”PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL MOTRU, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460” în valoare de 6.874 lei fără TVA.


  Denumire achiziție directa: Servicii de informare și publicitate – conferințe, 1 eveniment și 1 seminar în cadrul  proiectului ”Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460”

  Data publicării: 29.06.2018

  Preț estimat: 17.200 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 24901/28.06.2018

  Data limita depunere oferte: 06.07.2018, ORA 10:30

  Documentatie atribuire

  Clarificari: Descarca

  Participanți: VIZUAL S.R.L.,FEDERAȚIA PATRONATELOR DIN REGIUNEA OLTENIA, NOSCE GROUP S.R.L., MEDIA DAEA COM S.R.L., STRUCTURAL INVESTMENT EXPERT S.R.L.

  Ofertant câștigător: NOSCE GROUP S.R.L. CRAIOVA, contract 26357/12.07.2018 având ca obiect: SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE – 2 CONFERINȚE, 1 EVENIMENT ȘI 1 SEMNIAR ÎN CADRUL  PROIECTULUI ”PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL MOTRU, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460” în valoare de 10.800 lei fără TVA.


  Denumire achiziție directa: Furnizare produse – echipamente informatice în cadrul  proiectului ”Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460”

  Data publicării: 28.06.2018

  Preț estimat: 11.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 24684/28.06.2018

  Data limita depunere oferte: 05.07.2018, ORA 10:30

  Descarca Documentatie atribuire

  Clarificari: Descarca

  Participanți: Sharolt Group SRL

  Ofertant câștigător: SHAROLT GROUP S.R.L. CRAIOVA, contract 25948/09.07.2018 având ca obiect: FURNIZARE PRODUSE – ECHIPAMENTE INFORMATICE ÎN CADRUL  PROIECTULUI ”PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL MOTRU, cod SMIS/SIPOCA- 119758/460” în valoare de 10.599 lei fără TVA.


  Denumire achiziție directa: ACHIZIȚIE COMPONENTE PENTRU CALCULATOARE

  Data publicării: 27.06.2018

  Preț estimat: 12.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 24484/27.06.2018

  Data limita depunere oferte: 03.07.2018

  Documentatie atribuire

  Participanți: Netix Computers, Union CO, Printech Company

  Ofertant câștigător: Printech Company-11.850 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa:CONVERSIA PLANURILOR CE CONȚIN INFORMAȚIILE PRIVIND UTILITĂȚILE PUBLICE DIN FORMAT ANALOGIC ÎN FORMAT DIGITAL, ÎN SISTEM DE COORDONATE STEREOGRAFIC 1970

  Data publicării: 21.06.2018

  Preț estimat: 5.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 23836/21.06.2018

  Data limita depunere oferte: 27.06.2018

  Documentatie atribuire

  Participanți: Nu s-au depus oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia


  Denumire achiziție directa: REALIZAREA ANALIZEI DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ PENTRU UN NUMĂR DE 7 OBIECTIVE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MOTRU

  Data publicării: 13.06.2018

  Preț estimat: 12.605 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 22569/12.06.2018

  Data limita depunere oferte: 19.06.2018

  Documentatie atribuire

  Participanți: DEVIRIS CONSULTING SRL; TEAM RISK; GEVA CONSULT; EMTIX S.R.L.; SĂLĂJAN VASILE MARIN P.F.A.; EXPERTIZA RISC; CHIVU T. CRISTIAN P.F.A.; TOTAL RISC MANAGEMENT S.R.L.; VALAHIA BUSSINESS PARTENER S.R.L.; PROFESIONAL SECURITY DIVISION S.R.L.; PODAR GABRIEL P.F.A.; ILINCA GABRIEL P.F.A.; MMS EXPERT EVALUĂRI S.R.L.

  Ofertant câștigător: VALAHIA BUSSINESS PARTENER S.R.L. – 2850 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa:REPARAȚII ȘI PLOMBĂRI STRĂZI, ALEI, TROTUARE ȘI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL MOTRU

  Data publicării: 04.06.2018

  Preț estimat: 160.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 21286/04.06.2018

  Data limita depunere oferte: 13.06.2018

  Documentatie atribuire

  Participanți: AMIS&MOB SERV SRL

  Ofertant câștigător: AMIS&MOB SERV SRL-160.000 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa:REPARAȚII ȘI PLOMBĂRI STRĂZI, ALEI, TROTUARE ȘI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL MOTRU

  Data publicării: 21.05.2018

  Preț estimat: 160.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 19365/18.05.2018

  Data limita depunere oferte: 30.05.2018

  Documentatie atribuire

  Clarificare: Referior la achiziția de lucrări ,,REPARAȚII ȘI PLOMBĂRI STRĂZI, ALEI, TROTUARE ȘI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL MOTRU”, perioada de execuție este de 15 zile de la data predării amplasamentului și nu 7 zile așa cum eronat a fost menționat în  invitația de participare nr. 19365/18.05.2018 la punctul 4.

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anulează procedura


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE CADASTRU ȘI ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILELOR PROPRIETATE PUBLICĂ

  Data publicării: 18.05.2018

  Preț estimat: 5.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invitatiei de participare nr. 19257/18.05.2018

  Data limita depunere oferte: 29.05.2018

  Descarca Documentatia de atribuire

  Participanți: Birou Cadastru Petcu G. Adrian

  Ofertant câștigător:Birou Cadastru Petcu G. Adrian – 5000 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa:SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ TÂRG SĂPTĂMÂNAL – ALIMENTARE CU APĂ, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

  Data publicării: 09.05.2018

  Preț estimat: 112.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 17920/09.05.2018

  Data limita depunere oferte: 15.05.2018

  Descarca Documentatia de atribuire

  Participanți: AMIS&MOB SERV SRL

  Ofertant câștigător: AMIS&MOB SERV SRL- 112.000 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: SERVICII DE CADASTRU ȘI ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILELOR PROPRIETATE PUBLICĂ

  Data publicării: 09.05.2018

  Preț estimat: 5.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 17884/09.05.2018

  Data limita depunere oferte: 14.05.2018

  Descarca Documentatia de atribuire

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anulează procedura


  Denumire achiziție directa: STUDII DE FEZABILITATE PRIVIND PROIECTUL „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL MOTRU”, LOT 1: STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC DEZVOLTAT ÎN CADRUL PROIECTULUI MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL MOTRU; LOT 2: STUDIU DE FEZABILTATE CU ELEMENTE SPECIFICE DE DALI PENTRU OBIECTIVUL MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL MOTRU

  Data publicării: 02.05.2018

  Preț estimat: 130.251 lei fără TVA, din care:

  valoare estimată lot 1: 42.016 lei fără TVA;

  valoare estimată lot 2: 88.235 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru lotul 1, respectiv cel mai bun raport calitate preț pentru lotul 2

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 16823/02.05.2018

  Data limita depunere oferte: 07.05.2018, ora 10:30

  Descarcă documentație de atribuire

  Participanți:SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL, LONGHERSIN SRL

  Ofertant câștigător:SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL – Lot 1-42.015 lei fara TVA; LONGHERSIN SRL- Lot2-88.000 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: ORGANIZARE SPECTACOLE ȘI ASIGURARE TEHNICĂ PENTRU ZILELE MUNICIPIULUI MOTRU

  Data publicării: 26.04.2018

  Preț estimat: 33.613 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 16297/26.04.2018

  Data limita depunere oferte: 04.05.2018, ora 10:30

  Descarcă documentație de atribuire

  Clarificari :conform documentului atasat

  Participanți: ASOCIATIA ”ORGANIZATIA DJ-ILOR, ARTISTILOR, MUZICOLOGILOR PRODUCATORI SI INTERPRETI”

  Ofertant câștigător:


  Denumire achiziție directa:REPARAȚII ȘI PLOMBĂRI STRĂZI, ALEI, TROTUARE ȘI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL MOTRU

  Data publicării: 25.04.2018

  Preț estimat: 160.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 16113/25.04.2018

  Data limita depunere oferte: 07.05.2018

  Clarificare : La punctul 8, ultimul aliniat din invitația de participare, grosimea stratului este de 4 cm și nu de 6 cm. Astfel, textul care se va introduce în catalog la câmpul descriere va fi:

  „LUCRARI DE PLOMBARI STRAZI, CU MIXTURI ASFALTICE BA8, GROSIME 4 CM, IN SUPRAFAȚĂ DE 1995 MP”

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător:Se anuleaza achizitia


  Denumire achiziție directa: ACHIZITIE IMPRIMATE

  Data publicării: 18.04.2018

  Preț estimat: 7.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 15044/18.04.2018

  Data limita depunere oferte: 25.04.2018

  Descarca Documentatia de atribuire

  Clarificare: conform fișierului atașat

  Participanți: EURO PRINT COMPANY, SELADO COM, STAR MEDIA OFFICE, UNIFORM RESOURCES, ALPHA GROUP, DARCOM, FABRICA DE PAPETĂRIE, SEREX

  Ofertant câștigător: STAR MEDIA OFFICE – 2424,80 LEI FARA TVA


  Denumire achiziție directa: ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE ȘI ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILELOR PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI MOTRU

  Data publicării: 18.04.2018

  Preț estimat: 23.000 lei fără TVA

  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 14981/18.04.2018

  Data limita depunere oferte: 20.04.2018

  Descarca Documentatia de atribuire

  Participanți: PFA CARLAONT ION

  Ofertant câștigător: PFA CARLAONT ION – 23.000 LEI fara TVA


  Denumire achiziție directa:REPARAȚII ȘI PLOMBĂRI STRĂZI, ALEI, TROTUARE ȘI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL MOTRU

  Data publicării: 17.04.2018
  Preț estimat: 160.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 14735/17.04.2018
  Data limita depunere oferte: 23.04.2018

  Participanți:Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anulează achizitia

  Denumire achiziție directa:REPARAȚII ȘI PLOMBĂRI STRĂZI, ALEI, TROTUARE ȘI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL MOTRU

  Data publicării: 04.04.2018
  Preț estimat: 160.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 13394/04.04.2018
  Data limita depunere oferte: 12.04.2018

  Participanți:Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anulează achizitia

  Denumire achiziție directa:SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ TÂRG SĂPTĂMÂNAL – ALIMENTARE CU APĂ, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

  Data publicării: 30.03.2018
  Preț estimat: 112.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 12666/30.03.2018
  Data limita depunere oferte: 11.04.2018

  Participanți:ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:”SERVICII DE PROTECȚIE A MUNCII, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ”

  Data publicării: 16.03.2018
  Preț estimat: 15120 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr.10338/15.03.2018
  Data limita depunere oferte: 22.03.2018

  Participanți: BUSINESS BRAINZ SRL, INTACT SERV  SRL, MEDIA PRIM SRL, JUST PROTECT SRL, HW CONSULTING SRL

  Ofertant câștigător: BUSINESS BRAINZ SRL – 6.000 lei fara TVA

  Denumire achiziție directa:,,SERVICII DE TRANSMITERE TELEVIZATĂ ÎN DIRECT A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL MOTRU”

  Data publicării: 14.03.2018
  Preț estimat: 4200 lei fără TVA/transmitere sedinta
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 9892/13.03.2018
  Data limita depunere oferte: 20.03.2018

  Participanți: SUD VEST MEDIA, SUD MEDIA PRODUCTION

  Ofertant câștigător: SUD MEDIA PRODUCTION -4200 lei fara TVA/sedinta

  Denumire achiziție directa:SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ TÂRG SĂPTĂMÂNAL – ALIMENTARE CU APĂ, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

  Data publicării: 19.02.2018
  Preț estimat: 112.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 6505/19.02.2018
  Data limita depunere oferte: 26.02.2018

  Participanți:INSACONS SRL

  Ofertant câștigător: Se anulează procedura

  Denumire achiziție directa:SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ TÂRG SĂPTĂMÂNAL – ALIMENTARE CU APĂ, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

  Data publicării: 14.02.2018
  Preț estimat: 112.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 5793/14.02.2018
  Data limita depunere oferte: 18.02.2018

  Participanți:Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anulează achizitia

  Denumire achiziție directa: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE TERMICĂ A CĂMINULUI SOCIAL C7 MOTRU”

  Data publicării: 12.02.2018
  Preț estimat: 63.025 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 5339/12.02.2018
  Data limita depunere oferte: 19.02.2018
  Descarca Documentatia de atribuire

  Participanți: SPIRI COM SRL, BIACONSPROIECT SRL

   Ofertant câștigător: BIACONSPROIECT SRL – 39.900 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa:SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ TÂRG SĂPTĂMÂNAL – ALIMENTARE CU APĂ, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

  Data publicării: 06.02.2018
  Preț estimat: 112.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 4513/06.02.2018
  Data limita depunere oferte: 13.02.2018

  Participanți:Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anulează achizitia

  Denumire achiziție directa: ACHIZITIE PLITA ELECTRICA PENTRU GATIT

  Data publicării: 16.01.2018
  Preț estimat: 16.800 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 1605/16.01.2018
  Data limita depunere oferte: 29.01.2018
  Descarca Documentatia de atribuire

  Participanți: TOPK UTILAJE ALIMENTARE SRL, BELFIX DISTRIBUȚIE SRL, SUPPLIER AKT SRL

  Ofertant câștigător: SUPPLIER AKT SRL-13.903,50 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: ELABORAREA UNUI STUDIU DE TRAFIC ȘI A UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND PROIECTUL „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL MOTRU”

  Data publicării: 12.01.2018
  Preț estimat: 63.025 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 1153/11.01.2018
  Data limita depunere oferte: 25.01.2018
  Descarca Documentatia de atribuire

  Participanți: TEHNO CONSULTING SOLUTIONS SRL, EDG CONSULT SRL, CERTRANS LEVEL SRL, SIGMA MOBILITY ENGINEERING

  Ofertant câștigător: EDG CONSULT SRL- 48.000 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIU TEHNIC MOTRU”

  Data publicării: 10.01.2018
  Preț estimat: 58.823 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 801/10.01.2018
  Data limita depunere oferte: 22.01.2018
  Descarca Documentatia de atribuire

  Participanți: BIA CONSPROIECT SRL

   Ofertant câștigător: BIA CONSPROIECT SRL – 39.990 lei fara TVA


  Denumire achiziție directa:SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ TÂRG SĂPTĂMÂNAL – ALIMENTARE CU APĂ, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

  Data publicării: 09.01.2018
  Preț estimat: 112.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 573/09.01.2018
  Data limita depunere oferte: 17.01.2018

  Participanți: INSACONS SRL

  Ofertant câștigător: Se anulează procedura

 • 2017

  Denumire achiziție directa: ACHIZIŢIE MIXTURĂ ASFALTICĂ STOCABILĂ LA RECE

  Data publicării: 04.12.2017
  Preț estimat: 10000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 42056/29.11.2017
  Data limita depunere oferte: 07.12.2017

  Participanți: Z&Z PIRO SRL

  Ofertant câștigător: Se anuleaza procedura

  Denumire achiziție directa: ACHIZIŢIE DE INDICATOARE RUTIERE ȘI PANOURI DE ORIENTARE

  Data publicării: 24.11.2017
  Preț estimat: 5042 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 41396/23.11.2017
  Data limita depunere oferte: 06.12.2017

  Clarificări: 

  • nu se mai ofertează „PANOURI DE ORIENTARE DEALU POMILOR” – 2 buc;
  • valoarea estimată a achiziției se diminuează cu 400 lei fără TVA, noua valoare estimată fiind 4.642 lei fără TVA.

  Punctul 2 din invitația de participare 41396/23.11.2017 publicată pe site-ul Primăriei Motru se va modifica după cum urmează: „Valoarea estimată a achiziției: 4.642 lei fără TVA. Ofertele care depășesc această valoare sunt respinse”. Corespunzător se va modifica și valoarea estimată din anunțul de participare 141099 publicat în SEAP, respectiv 4.642 lei fără TVA în loc de 5.042 lei fără TVA.

  Clarificări: 

  Revenim la clarificările din  04.012.2017  și precizăm:

  • se ofertează „PANOURI DE ORIENTARE DEALU POMILOR” cu indicarea direcției și dimensiunile 150 x 33 cm – 2 buc;
  • valoarea estimată a achiziției rămâne cea stabilită inițial, respectiv 5.042 lei fără TVA.

  Clarificarea cu privire la ne ofertarea panourilor de orientare transmisă în data de 04.12.2017 devină nulă și nu va mai fi luată în considerare.

  Participanți: TEHNO TRAFIC SRL, VESTA INVESTMENT SRL, KISS UNICUM SRL, PROLINIARUT SRL, BYBLOS ART SRL

  Ofertant câștigător: KISS UNICUM SRL – 4.042 lei fara TVA

  Denumire achiziție directa: ACHIZIŢIE PACHETE CADOU PENTRU COLINDĂTORI

  Data publicării: 22.11.2017
  Preț estimat: 8250 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 40834/21.11.2017
  Data limita depunere oferte: 04.12.2017

  Participanți: CERNĂIANU C-TIN I.I. MOTRU, CARREFOUR ROMANIA SRL, DYNAMIC BUSINESS SERVICE SRL, BABY BUSINESS SRL, CHIALMIH SRL, GTPD SRL 

  Ofertant câștigător: BABY BUSINESS SRL – 6.772,50 lei fără TVA

  Denumire achiziție directa:SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ TÂRG SĂPTĂMÂNAL – ALIMENTARE CU APĂ, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

  Data publicării: 14.11.2017
  Preț estimat: 112.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 39899/14.11.2017
  Data limita depunere oferte: 23.11.2017

  Participanți: ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL

  Ofertant câștigător: Se anulează procedura

  Denumire achiziție directa:SERVICII DE CADASTRU

  Data publicării: 13.11.2017
  Preț estimat: 11.344,53 lei lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 39302/13.11.2017
  Data limita depunere oferte: 20.11.2017

  Participanți: Lot 1: PFA CARLAONT ION, Lot 2: PFA DOBROIU ANA, PFA CARLAONT ION

  Ofertant câștigător: PFA CARLAONT ION – Lot 1-7.990 lei fără TVA; PFA CARLAONT ION – Lot 2-2.790 lei fără TVA;  

  Denumire achiziție directa:PLOMBĂRI STRĂZI, TROTUARE ȘI ALEI MUNICIPIUL MOTRU CU MIXTURĂ ASFALTICĂ BA8

  Data publicării: 13.11.2017
  Preț estimat: 24.369,74 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 39550/13.11.2017
  Data limita depunere oferte: 21.11.2017

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa: ORGANIZARE MASĂ TRADIȚIONALĂ CU OCAZIA ZILEI DE 1 DECEMBRIE

  Data publicării: 13.11.2017
  Preț estimat: 10.084 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr.39260/10.11.2017
  Data limita depunere oferte: 20.11.2017, ora 11:45

  Participanți: CILFORT SRL

  Ofertant câștigător:  CILFORT SRL –  9174,31 lei fără TVA

  Denumire achiziție directa:ÎNTOCMIREA UNEI EXPERTIZE GEO – TOPO ÎN VEDEREA STABILIRII CU EXACTITATE A SUPRAFEȚELOR DE TEREN AFECTATE DE LUCRĂRILE MINIERE DE CĂTRE S.C. EXPLOMEDIU S.R.L. PE RAZA MUNICIPIULUI MOTRU

  Data publicării: 06.11.2017
  Preț estimat: 25210 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 38446/06.11.2017
  Data limita depunere oferte: 19.11.2017

  Clarificări: Îndreptare eroare materiala. În invitația de participare 38446/06.11.2017 la pct.9 în loc de ”Nu vor fi luate în calcul ofertele depuse după data de 30.10.2017” se va citi ”Nu vor fi luate în calcul ofertele depuse după data de 19.11.2017”.

  Participanți: PFA DOBROIU ANA, EUROEXP TOP CAD S.R.L.-D, PFA CARLAONT ION

  Ofertant câștigător: EUROEXP TOP CAD S.R.L.-D – 19.900 lei fara TVA

  Denumire achiziție directa: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU”

  Data publicării: 03.11.2017
  Preț estimat: 33.613,44 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr.38099 /03.11.2017
  Data limita depunere oferte: 16.11.2017

  Participanți:  ELECTROPROIECT ADA SRL, BIA CONSPROIECT SRL

  Ofertant câștigător:  BIA CONSPROIECT SRL – 24.990 lei fara TVA

  Denumire achiziție directa:SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ TÂRG SĂPTĂMÂNAL – ALIMENTARE CU APĂ, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

  Data publicării: 02.11.2017
  Preț estimat: 112.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 37926/02.11.2017
  Data limita depunere oferte: 13.11.2017

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:PLOMBĂRI STRĂZI, TROTUARE ȘI ALEI MUNICIPIUL MOTRU CU MIXTURĂ ASFALTICĂ BA8

  Data publicării: 01.11.2017
  Preț estimat: 24.369,74 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 37715/31.10.2017
  Data limita depunere oferte: 08.11.2017

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:ÎNTOCMIREA UNEI EXPERTIZE GEO – TOPO ÎN VEDEREA STABILIRII CU EXACTITATE A SUPRAFEȚELOR DE TEREN AFECTATE DE LUCRĂRILE MINIERE DE CĂTRE S.C. EXPLOMEDIU S.R.L. PE RAZA MUNICIPIULUI MOTRU

  Data publicării: 20.10.2017
  Preț estimat: 25210 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 36151/19.10.2017
  Data limita depunere oferte: 30.10.2017

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ TÂRG SĂPTĂMÂNAL – ALIMENTARE CU APĂ, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

  Data publicării: 17.10.2017
  Preț estimat: 112.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 35390/16.10.2017
  Data limita depunere oferte: 26.10.2017

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:SERVICII DE CADASTRU ȘI INTABULARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

  Data publicării: 13.10.2017
  Preț estimat: 10.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 35308/13.10.2017
  Data limita depunere oferte: 23.10.2017

  Participanți: IARYTOP-SURVEY SRL, EUROEXP TOP CAD SRL-D, PFA DOBROIU ANA

  Ofertant câștigător: EUROEXP TOP CAD SRL-D – 7.000 lei fara TVA

  Denumire achiziție directa:PLOMBĂRI STRĂZI, TROTUARE ȘI ALEI MUNICIPIUL MOTRU CU MIXTURĂ ASFALTICĂ BA8

  Data publicării: 11.10.2017
  Preț estimat: 24.369,74 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 34954/11.10.2017
  Data limita depunere oferte: 19.10.2017

  Participanți: INSACONS SRL

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:DALI REABILITARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LOT 1: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA NR. 7 MOTRU” LOT 2: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, MOTRU” LOT 3: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 MOTRU”

  Data publicării: 06.10.2017
  Preț estimat: 100.840,33 lei fără TVA, din care: Lot 1: 33.613,44 lei fara TVA , Lot 2: 33.613,44 lei fara TVA si Lot 3: 33.613,44 lei fara TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 34176/06.10.2017
  Data limita depunere oferte: 12.10.2017

  Clarificari: 

  – Tema de proiectare ca obligație a prestatorului conform caietului de sarcini, se referă la anexa 2 din HG 907/2016 – Tema de proiectare.

  – Sursa de finanțare a investiției: bugetul de stat, fonduri alocate prin PNDL și buget local.

  – În cuprinsul DALI se vor analiza urmatoarele aspecte :

  Pentru obiectivul de investiții REABILITARE ȘI DOTARE GRADINIȚA PP NR.1, DALI va trata următoarele lucrări:

  – izolarea termică a fațadei, partea opacă, inclusiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel;

  – izolarea termica a planșeului peste subsol;

  – lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire/apa calda de consum din punctul de racord și pana Ia consumatorii finali;

  – lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de climatizare;

  – lucrari  de reabilitare a instalatiei electrice inclusiv inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat eficiente cu LED-uri;

  – lucrari privind dotarile necesare pentru obtinerea autorizatiei ISU.

  Valoarea investitiei nu va depași 460.000 lei, inclusiv TVA ;

  Pentru obiectivul de investitii REABILITARE ȘI DOTARE GRADINITA NR. 7, DALI va trata urmatoarele lucrari;

  – izolarea termica a fatadei, partea opaca, inclusiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel;

  – izolarea termica a planseului peste subsol;

  – lucrari de reabilitare a subsolului tehnic;

  – lucrari privind dotarile necesare pentru obtinerea autorizatiei ISU.

  Valoarea investitiei nu va depași 250.000 lei, inclusiv TVA;

  Pentru obiectivul de investitii REABILITARE ȘI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, DALI va trata urmatoarele lucrari;

  – reabilitarea instalatiei electrice;

  – reabilitare instalatie termica + subsol;

  – lucrari privind dotarile necesare pentru obtinerea autorizatiei ISU.

  Valoarea investitiei nu va depași 250.000 lei, inclusiv TVA;

  Participanți: BIA CONSPROIECT SRL – lotul 1,2,3

  Ofertant câștigător:  BIA CONSPROIECT SRL – lotul 1 – 22600 lei fără TVA, lotul 2 – 22600 lei fără TVA, lotul 3 – 22600 lei fără TVA

  Denumire achiziție directa: SERVICII DE MENTENANȚĂ LA SISTEMUL PUBLIC DE SUPRAVEGHERE VIDEO AL MUNICIPIULUI MOTRU

  Data publicării: 02.10.2017
  Preț estimat:6.722,68 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr.33497 /02.10.2017
  Data limita depunere oferte: 09.10.2017

  Participanți: SC COMTEC SRL

  Ofertant câștigător:  SC COMTEC SRL

  Denumire achiziție directa: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU”

  Data publicării: 25.09.2017
  Preț estimat: 33613,44 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr.32588 /25.09.2017
  Data limita depunere oferte: 05.10.2017

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător:  Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:PLOMBĂRI STRĂZI, TROTUARE ȘI ALEI MUNICIPIUL MOTRU CU MIXTURĂ ASFALTICĂ BA8

  Data publicării: 22.09.2017
  Preț estimat: 24.369,74 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 32443/22.09.2017
  Data limita depunere oferte: 02.10.2017

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător:  Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:ACHIZIȚIONAREA A 24 LĂMPI CU LED

  Data publicării: 19.09.2017
  Preț estimat: 5520 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 31770/19.09.2017
  Data limita depunere oferte: 27.09.2017

  Clarificari: PUNCTUL 2, ALIN. 1 DIN CAIETUL DE SARCINI SE CORECTEAZĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ: „CORPURILE DE ILUMINAT ECHIPATE CU MODULE LED CU FLUX LUMINOS DE MINIM 6000 L”. Poziția 1 din formularul 8 atașat invitației de participare se corectează corespunzător (pe coloana 3: minim 6.000 lm)

  Clarificari: Garanția solicitată a corpurilor de iluminat este de minim 5 ani. În draftul de contract, din eroare, la clauza 16.2 (1) a fost menționat 2 ani. Contractul încheiat cu ofertantul câștigător va specifica garanția care rezultă din oferta tehnică, garanție care nu poate fi mai mică de 5 ani. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut al OFERTEI CARE ÎNDEPLINEȘTE CUMULATIV TOATE CERINȚELE CAIETULUI DE SARCINI. Ofertele care nu îndeplinesc cel puțin una din cerințele minimale specificate în caietul de sarcini nu vor fi acceptate de către autoritatea contractantă, chiar dacă au un preț mai mic în raport cu celelalte oferte prezentate (a se vedea punctul 7 din invitația de participare).

  Participanți: VARCOM BUSINESS SRL

  Ofertant câștigător:  SE ANULEAZA ACHIZITIA (oferta neconforma)

  Denumire achiziție directa:ÎNCHIDERE SI CONFORMARE DEPOZIT DE ZGURA SI CENUSA SC UATAA MOTRU S.A.

  Data publicării: 08.09.2017
  Preț estimat: 67200 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 30576/08.09.2017
  Data limita depunere oferte: 20.09.2017

  Participanți: T.P.S.U.T.  SRL, ELVPART SRL, ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL

  Ofertant câștigător:  ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL – 64800 lei fara TVA

  Denumire achiziție directa:ACHIZIȚIE ȘI MONTAJ RELANTOARE PENTRU VITEZĂ

  Data publicării: 07.09.2017
  Preț estimat: 22000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 30444/07.09.2017
  Data limita depunere oferte: 19.09.2017

  Participanți: ATLAS TOUR SRL, BYBLOSART SRL

  Ofertant câștigător:  BYBLOSART SRL – 19.850 lei fara TVA

  Denumire achiziție directa:DALI REABILITARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LOT 1: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA NR. 7 MOTRU” LOT 2: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, MOTRU” LOT 3: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 MOTRU”

  Data publicării: 05.09.2017
  Preț estimat: 50419 lei fără TVA, din care: Lot 1: 16806 lei fara TVA , Lot 2: 8403 lei fara TVA si Lot 3: 25210 lei fara TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 30075/05.09.2017
  Data limita depunere oferte: 18.09.2017

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător:  Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:ACHZITIE RECHIZITE

  Data publicării: 13.07.2017
  Preț estimat: 21841,96 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 23763/13.07.2017
  Data limita depunere oferte: 17.07.2017

  Participanți: DARCOM SRL, EVIDENT GROUP SRL

  Ofertant câștigător:  EVIDENT GROUP SRL – 10227,60 lei fara TVA

  Denumire achiziție directa:DALI REABILIATRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, LOT 1: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 MOTRU”, LOT 2: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, MOTRU”

  Data publicării: 21.06.2017
  Preț estimat: 33613 lei fără TVA, din care: Lot 1:25210 lei fara TVA și Lot 2: 8403 lei fara TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 20864/21.06.2017
  Data limita depunere oferte: 29.06.2017

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător:  Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU”

  Data publicării: 24.05.2017
  Preț estimat: 33613,44 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 17665/24.05.2017
  Data limita depunere oferte: 08.06.2017

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător:  Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:MODERNIZARE UNITATI DE INVATAMANT – DALI , LOT 1: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIUL NAȚIONAL GEORGE COȘBUC MOTRU”, LOT 2: DALI PRIVIND OBIECTIVUL „REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU”

  Data publicării: 19.05.2017
  Preț estimat: 16806,72 lei fără TVA, din care: Lot 1:8403,36 lei fara TVA și Lot 2: 8403,36 lei fara TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 17329/19.05.2017
  Data limita depunere oferte: 06.06.2017

  Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător:  Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa: STUDIU DE FEZABLITATE – SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ TÂRG SĂPTĂMÂNAL (ALIMENTARE CU APĂ, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ)

  Data publicării: 17.05.2017
  Preț estimat: 8403,36 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 16805/17.05.2017
  Data limita depunere oferte: 30.05.2017

   Participanți: P.F.A. ARJOCA MARIAN

  Ofertant câștigător: Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa: MASTER-PLAN PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIUL MOTRU

  Data publicării: 10.05.2017
  Preț estimat: 84033,61 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 15859/10.05.2017
  Data limita depunere oferte: 22.05.2017

   Participanți: EDG CONSULT SRL

  Ofertant câștigător:  EDG CONSULT SRL – 84000 lei fara TVA

  Denumire achiziție directa: STUDIU DE FEZABLITATE – SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ TÂRG SĂPTĂMÂNAL (ALIMENTARE CU APĂ, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ)

  Data publicării: 08.05.2017
  Preț estimat: 8403,36 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 15394/08.05.2017
  Data limita depunere oferte: 16.05.2017

   Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător:  Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINUL SOCIAL-CENTRU DE ASISTENTA PENTRU PERSOANELE AFLATE IN DIFICULTATE. LOT 1: MOBILIER; LOT 2: LENJERII

  Data publicării: 28.04.2017
  Preț estimat: 13876,46 lei fără TVA, din care: Lot 1:11848,73 lei fara TVA și Lot 2: 2027,73 lei fara TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 14618/28.04.2017
  Data limita depunere oferte: 15.05.2017

   Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător:  Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa:PROIECTARE AMPLASARE COLECȚIE ARTE VIZUALE (7 SCULPTURI)

  Data publicării: 28.04.2017
  Preț estimat: 4.200 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 14484/28.04.2017
  Data limita depunere oferte: 10.05.2017

   Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător:  Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa: DIRIGINTE DE SANTIER PENTRU OBIECTIVUL: INCHIDERE SI URMARIRE POST-INCHIDERE A DEPOZITULUI DE DESEURI

  Data publicării: 25.04.2017
  Preț estimat: 14.400 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 13795/25.04.2017
  Data limita depunere oferte: 04.05.2017

   Participanți: Nu au fost depuse oferte

  Ofertant câștigător:  Se anuleaza achizitia

  Denumire achiziție directa: ACHIZITIE MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE PENTRU CABINETUL DE MEDICINA DENTARA SCOLARA (loturi 1,2,3,4)

  Data publicării: 10.04.2017
  Preț estimat: 15.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 12283/10.04.2017
  Data limita depunere oferte: 28.04.2017, ORA 11:30

  Clarificari:

  1. Lotul 1, poziția 20, Dezinfectant Zeta 1 ULTRA ZHERMACK, cantitatea solicitată este de 5 litri (se pot oferta 5 bidoane de 1 l sau un bidon de 5l)
  2. Lotul 2, poziția 21, Dezinfectant mâini Zeta 6 ZHERMACK, cantitatea solicitată este de 5 litri (se pot oferta 5 bidoane de 1 l sau un bidon de 5l)
  3. Lotul 2, poziția 1, Bandă indicator sterilizare autoclav, se ofertează 7 role (poziția a fost inserată eronat de două ori)
  4. Lotul 2, poziția 14, pivoți fibră de sticlă, cantitatea solicitată este de 20 de bucăți (2 blistere x 10 buc)

   Participanți: Lotul 1: DENTOTAL PROTECT, AQUATOR, MEDICA M3 COMEXIM; Lotul 2: DENTOTAL PROTECT, MEDICA M3 COMEXIM; Lotul 3: – ; Lotul 4: – 

  Ofertant câștigător:  Lot 1: MEDICA M3 COMEXIM SRL – 3203,34 lei fara TVA, Lot 2: DENTOTAL PROTECT SRL – 4455,34 lei fara TVA, Lot 3, Lot 4 – anulate

  Denumire achiziție directa:SERVICII DE PLĂȚI ON-LINE ȘI ELECTRONICE A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI AMENZILOR

  Data publicării: 24.03.2017
  Preț estimat: 44.000 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 10322/24.03.2017
  Data limita depunere oferte: 03.04.2017

   Clarificare: Suma totală de 2.200.000 este suma estimată total ce se preconizează a se încasa prin intermediul cardurilor bancare fie prin POS, fie on-line (nu se poate anticipa distinct suma plătită prin POS și suma plătită prin intermediul ghiseul.ro). Comisionul perceput de bancă pentru tranzacții cu carduri proprii va fi același indiferent că plata se face prin POS sau prin ghiseul.ro iar comisionul perceput pentru tranzacții cu carduri emise de alte bănci va fi acelasi indiferent că plata se face se face prin POS sau ghiseul.ro. Numărul de tranzactii se va considera că este 437 conform caietului de sarcini, astfel că oferta financiară se va elabora în conformitate cu precizările caietului de sarcini, comisionul de tranfer al sumelor în trezorerie va fi același atât pentru sumele plătite prin POS cât și pentru sumele plătite prin ghiseul.ro         Fiind vorba de valori estimate, pe parcursul derulării contractului se vor deconta către bancă contravaloarea aferentă tranzacțiilor efectiv realizate (valoarea și numărul real al acestora), cu mențiunea că valorile comisioanelor percepute (pentru tranzacții prin carduri proprii, pentru tranzacții prin alte carduri și de transfer în trezorerie) rămân nemodificate.

  Participanți: CEC BANK S.A., BANCA TRANSILVANIA S.A.
  Ofertant câștigător:  BANCA TRANSILVANIA S.A. – 30.140 lei

  Denumire achiziție directa: SERVICII DE PROTECȚIA MUNCII, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

  Data publicării: 28.02.2017
  Preț estimat: 17184 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invitației de participare nr. 7102/28.02.2017
  Data limita depunere oferte: 08.03.2017
  Clarificări: cu privire la caietul de sarcini, punctul II, subpunctul 21, în loc de ”completarea fișelor de instruire individuală și colectivă privind securitatea și sănătatea în muncă și a fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență”, se va citi: ”completarea fișelor de instruire individuală și colectivă privind securitatea și sănătatea în muncă”. Serviciile de instruire în domeniul situațiilor de urgență nu fac obiectul achiziției.
  Clarificări: activitățile de prevenire, protecție și instruire a întregului personal angajat cât și dacă vor fi angajați noi se va face de către serviciul extern de prevenire și protecție, pe bază de contract în conformitate cu legislația în vigoare, împreună cu persoana/persoanele desemnată/desemnate de Primăria Motru în vederea monitorizării contractului de servicii. De altfel, dat fiind faptul că nu există în Primăria Motru persoane autorizate în acest sens, acesta este și raționamentul externalizării acestor servicii.
  Participanți: GERTRAING SRL, ROGSAN SERV SRL, Q TEST SA, CORPORATION SITUATII DE URGENTA SRL, WORK & CLEAN CONSULTING SRL, HWG CONSULTING SRL
  Ofertant câștigător: Q TEST SA – 14.900 lei fără TVA

  Denumire achiziție directa: ACHZIȚIE IMPRIMATE

  Data publicării: 23.02.2017
  Preț estimat: 4637.80 lei fără TVA
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Cerințe: conform Invițatiei de participare nr. 6434/23.02.2017
  Data limita depunere oferte: 02.03.2017
   Participanți: VLAROS TIP SRL , SPRINTEN INFOMAR SRL, DARCOM SRL , SERAFIC SIMBOL SRL, ARION SRL , SELADO COM SRL, CONPHYS SRL, TIPOGRAFIA PROD COM SRL, BIRO MEDIA TRADING SRL, DIRECT DISTRIBUTIE BIROTICĂ SRL, RAR ADVERTISING MEDIA SRL.
  Ofertant câștigător:  SC DARCOM SRL – 3315.90 lei fără TVA
Sari la conținut