19-11-2019   16:58

MUNICIPIUL MOTRU

SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ

VERIFICĂRI LA AGENȚII ECONOMICI PRIVIND AVIZELE DE FUNCȚIONARE

În perioada 28.10 – 08.11.2019, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Control Comercial  au efectuat verificări la un numar 38 de agenti economici de pe raza orașului privind existența si valabilitatea Avizului Program de Funcționare eliberat de Primaria Municipiului Motru in baza H.C.L. 170/2015.

Cu această ocazie s-a constatat că un numar de 23 societati comerciale detineau Aviz Program de Functionare valabil, 8 societati comerciale aveau depusă documentatia specifică la serviciul de specialitate din cadrul primariei în vederea eliberarii sau vizarii anuale a acestuia, iar pentru un numar de 7 agenti economici s-a acordat un termen de 5 zile pentru  intrarea in legalitate, acestia avand Avizul expirat in cursul lunii Octombrie 2019.

Conform H.C.L. Motru nr. 170/201, toti operatorii economici care desfasoară activități in domeniul comercial, al serviciilor de piată sau alimentație publică pe raza municipiului Motru sunt obligati să solicite si să obtină de la Primaria Mun. Motru un Aviz Program de Functionare sau Autorizatie de Functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, a caror vizare anuală este obligatorie.

Nerespectarea acestor reglementari, constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 1000 la 1500 pentru persoane fizice si de la 1500 la 2500 pentru persoane juridice.

Conform atributiilor specifice politistii locali din cadrul Compartimentului Control Comercial au competența legală de a verifica existenta si viza anuala a avizelor program si autorizatiilor de functionare, putand propune,  pe langa sanctiunea contraventională, inclusiv suspendarea activității agentului comercial pe o perioadă de pana la 30 de zile.

Întrucât în perioada următoare vor continua aceste acțiuni si controale pe toata raza localității, solicităm agentilor economici sa aibă în atenție intrarea în legalitate atat în ceea ce privește autorizarea cât și vizarea anuală a avizelor si autorizațiilor emie de Primaria Mun. Motru.

Sef Serviciu Politie Locală,

MARIN PAUL-CONSTANTIN

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Skip to content