Prima pagina    Harta site     Contact     
                                                                          
Continutul programului  strategic
de dezvoltare  a Municipiului Motru


Administrarea Publica Locala a considerat  ca o prioritate definirea unei Strategii  de Dezvoltare Durabila a Municipiului Motru, care sa constituie un instrument modern de guvernare la nivel local. Acest program este structurat pe prioritatile imediate ale orasului.

OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE DURABILA
 
1.    Dezvoltarea infrastructurii cu acces al factorului uman:

a.    Institutii publice:
Nivel strategic:
–    intarirea capacitatii institutionale: prim management eficient, definirea serviciilor publice in raport cu resursele financiare, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu necesitatile comunitatii;
–    dezvoltarea unor relatii durabile si continue intre actorii politici, institutiile publice si extinderea in sectorul privat pentru a asigura implementarea de noi proiecte si programe cu suport logistic, tehnic si financiar;
–    integrarea politicilor pe orizontala (realizare de efect sinergic simultan intre sectoare) si pe verticala (corelare si integrare a politicilor locale cu cele judetene si regionale);
Nivel tactic:
–    realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public – privat;
–    cooperari internationale, programe de infratire intre oras;
–    unitati de asistenta sociala;
–    prevenirea somajului din minerit;
–    elaborarea unor programe pentru vârstnici;
–    analizarea starii sociale a familiilor defavorizate si gasirea de solutii;
–    marirea gradului de informare si participare a cetatenilor (intarirea solidaritatii sociale);
–    marirea gradului comunicare intre institutii;
–    mediatizarea problemelor reale;
Nivel proiecte:
–    proiecte de perfectionare a corpului de functionari publici PHARE cofinantate de U.E.;
–    proiecte de dezvoltare a managementului institutional, al proiectelor in vederea asigurarii preaderarii in U.E prin asociatii de dezvoltare regionala.
b.    Cultura
Nivel strategic:
–    dezvoltare durabila cu schimbari majore in cultura si atitudine in utilizarea resurselor de catre populatie si operatorii de piata;
Nivel tactic:
–    cooperare descentralizata cu institutii de cultura similare din tara si strainatate, imbinarea armonioasa, cunoastere si studiere reciproca;
Nivel proiecte:
-     realizare unor programe de expunere a operelor zonale si punerea in valoare a artei si culturii prin desfasurarea de simpozioane, lansari de carte, expozitii,  festivaluri si concursuri (pictura, muzica, poezie, sculptura, grafica, fotografie, etc.)
c.    Urbanism
Nivel strategic:
–    design-ul durabil arhitectonic cu reguli privitoare la materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor in areal, orientare spatiala a cladirilor (3D HOME), „structuri verzi” in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica;
–    fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;
Nivel tactic:
–    analiza capacitatii tehnice de executie;
–    evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane;
–    evaluarea viabilitatii financiare a programelor si proiectelor prin prisma veniturilor fiscale incasate;
Nivel proiecte:
–    identificarea nevoilor si trebuintelor comunitatilor locale, stabilirea prioritatilor si corespondentelor in lansarea programelor si proiectelor;
oportunitatea de a obtine profituri in baza realizarii a unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat. 
d.    Economie
Nivel strategic:
–    managementul resurselor prin integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, financiare si umane si inscrierea acestora intr-un ciclu natural;
–    utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, emiterea de reglementari pentru eco – taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intarirea bugetului local;
–    descentralizarea managementului in sistemul energetic;
–    intarirea rolului privind protectia mediului inconjurator, asigurarea unei calitati superioare a aerului si a apelor;
Nivel tactic:
–    marirea patrimoniu arhitectural;
–    reabilitarea retelelor tehnico-edilitare (canal de scurgere);
–    intarirea reprezentarii a activitatilor economice in sectorul agricol;
–    marirea investitiilor in segmentele cu valoare adaugata mare: productie, tehnologii inalte;
–    constructia retelelor de alimentare cu gaze;
–    efectuarea de constructii edilitare in domeniul turismului;
–    preocupari privind atragerea capitalului strain in zona.
Nivel proiecte:
–    Proiecte PHARE, MARR, SAPARD, RICOP cu finantare externa;
Proiecte de dezvoltare cofinantate de administratia locala si organisme private sau straine prin programul de preaderare UE.
e.    IT & C
Nivel strategic:
–    „twining municipal” (retea) in scopul schimbului de informatii intre municipalitati cu privire la utilizarea celor mai bune practici in managementul proiectelor de dezvoltare urbana;
–    asigurarea publicitatii informatilor cu impact in investitii;
Nivel tactic:
–    atragerea unor investitori straini in domeniu;
–    infiintarea IMM – uri IT & C;
–    realizarea unei coeziune in domeniu;
–    executarea unei retele locale intre institutii publice si private (e–learning, ebussines, ecommerce);
–    aplicarea standardelor IT & C;
–    infiintarea sistemelor de achizitii publice (selectii de oferte);
–    dotarea cu sisteme electronice de plata a taxelor si impozitelor locale;
Nivel proiecte:
–    infiintarea unui portofoliu de proiecte locale cu componente IT & C;
–    mentinerea capitalului financiar si uman local si atragerea altor capitaluri din exterior;
intarirea colaborarii cu centrele universitare Tg – Jiu si Craiova.
f.    Protectia Mediului
-    Coeziunea, solidaritatea:
Nivel strategic:
–    cetateni si ecosistemul Motru;
–    sistem integrat.
Nivel tactic:
–    conservarea resurselor naturale neregenerabile;
–    depozitarea ecologica si colectare selectiva;
–    dezvoltarea economiei de reciclare a deseurilor.
-    Puterea orasului:
–    Conservarea biodiversitatii si protectia mediului inconjurator.
Nivel tactic:
–    plan de management si administrare a suprafetelor protejate;
dezvoltarea si intretinerea spatiilor verzi si a parcurilor publice. 
-    Dezvoltare durabila
Nivel strategic:
–    diminuarea poluarii mediului si reabilitarea zonelor poluate.
Nivel tactic:
–    implementarea Planului Local de Actiune pentru mediu;
–    reconversie tehnologica in industria miniera;
–    actiuni concertate privind redarea in folosinta a terenurilor afectate de lucrarile miniere;
–    extinderea retelei de alimentare cu apa in zonele Leurda – Horasti (datorita existentei compusilor chimici) si echilibrare a ecosistemului.
Nivel proiecte:
-    proiecte MARR – extinderea retelei de apa potabila.
-    Obiective globale
–    respectarea legislatiei nationale;
–    completarea legislatiei nationale cu legislatie locala;
–    crearea sistemelor integrate prin armonizarea cerintelor de mediu cu resursele economice si situatia sociala locala.
g.  Dezvoltare si Reabilitare Urbana
Obiective strategice- Directii de actiune
-    Puterea orasului
Nivel strategic:
–    stimularea si atragerea investitiilor publice si private, in scopul crearii de noi locuri de munca, in domenii cu potential local.
Nivel tactic:
–    parteneriate pe directii prioritare de dezvoltare economica,  atragere de capital (public – privat, infratiri intre orase);
–    asigurarea unei educatii tehnologice, turism eco – business, IT & C, administratie modern.
-    Dezvoltare durabila
Nivel strategic:
–    dezvoltarea unui sistem integrat de marketing urban.
Nivel tactic:
–    construirea de blocuri cu locuinte sociale;
–    extinderea Colegiului National „George Cosbuc”;
–    construirea unei sali de sport in invatamântul preuniversitar;
–    construire strand in complexul sportiv;
–    finalizarea casei multiculturale;
–    construirea unui sediu nou ITL;
–    modernizari de strazi.
Nivel proiecte:
-    proiecte specifice in domeniile prioritare Dezvoltarii Durabile.
Obiective globale

–    initierea procedurilor de certificare ISO;
-    dezvoltarea de parteneriate durabile din UE.
h.  Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (It & C)
-    Coeziunea, solidaritatea
Nivel strategic:
–    participarea cetatenilor la Guvernarea Electronica.
Nivel tactic:
–    planul de dezvoltare a relatiei GUVERN – CETatEAN.
Nivel proiecte:
–    proiecte tic pentru cetateni (informare, afisare electronica);
–    proiecte pentru dezvoltare cu acces la tehnologii moderne tic;
-     Proiecte pentru tineri (competitii moderne), etc.
-    Puterea orasului
Nivel strategic:
–    Guvernarea Electronica;
-    dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere si informatie proiecte.
Nivel proiecte:
-    dezvoltarea si implementarea de proiecte tic (retele de afaceri locale, regionale, nationale si internationale.
-    Dezvoltare durabila
Nivel strategic:
–    societatea cunoasterii si informationala.
Nivel tactic:
–    infrastructuri urbane tic (comunicatii voce database, Internet);
–    structuri de invatamânt tic.
Nivel proiecte:
-    dezvoltarea retelelor informatice urbane.
i. intarirea Coeziunii Sociale si A Solidaritatii Comunitare, Reducerea Saraciei
Obiective strategice- Directii de actiune 
-    Coeziunea, solidaritatea
Nivel strategic:
–    intarirea coeziunii sociale;
–    participarea cetatenilor la procesul decizional din administratia locala.
Nivel tactic:
–    asigurarea de ajutoare sociale conform legii;
–    strategii institutionale (ocrotirea sanatatii, educatie si invatamânt,   asistenta sociala, cultura, sport, tineret, siguranta cetateanului):
–    Sprijinirea tinerilor, pensionarilor si somerilor:
-    facilitati pentru familiile tinere in asigurarea unor locuinte sociale cu  plata in rate;
-    crearea de spatii comerciale destinate pensionarilor si altor persoane defavorizate;
-    reducerea impozitului pe cadiri si pe teren pentru pensionarii cu venituri reduse;
-    infiintarea unui spatiu comercial care asigura vânzarea produselor catre pensionari la preturi cât mai mici;
-    elaborarea de programe care sa fie realizate prin incadrarea somerilor;
–    actiuni sociale in parteneriat (privind persoanele defavorizate, petrecerea timpului liber, comunicare).
Nivel proiecte: 
–    realizarea unor parteneriate administratie – ONG;
–    finantarea transparenta a societatilor civile.
-    Puterea orasului
Nivel strategic:
–    cresterea puterii sociale a orasului.
Nivel tactic:
–    dezvoltarea infrastructurilor urbane, vitale (apa – canal).
Nivel proiecte:
-    proiecte MARR – inlocuirea conductelor de aductiune a apei  potabile.
-    Dezvoltare durabila
Nivel strategic:
–    limitarea problemelor sociale.
Nivel tactic:
–    asigurarea conditiilor socio-economice;
–    informare prin accesare directa a cetateanului;
–    participarea populatiei la procesul decizional din administratia publica locala.
Nivel proiecte:
-    proiecte specifice in domeniile prioritare.
Obiective globale

–    aliniere la standardele sociale europene (integrare si favorizare comunitara si individuala);
-    implementarea unor politici sociale a orasului.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Copyright © 2012 primaria@primariamotru.ro
Site oficial al Municipiului Motru realizat de  Administratia  Publica Locala''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''