Menţiunea de stabilire a reşedinţei ( viza de flotant) se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.

 Pentru înscrierea mentiunii de stabilire a resedintei în actul de identitate, persoana interesata se adreseaza Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia locuieste temporar, completând în acest sens Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, la care anexeaza urmatoarele documente:
–  actul de identitate în care urmeaza a se înscrie mentiunea de stabilire a resedintei ;
– documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie ;
–  documentul cu care se face dovada achitarii a taxei extrajudiciare de timbru  (5 ron);
În situatia în care solicitantul nu detine un act privind titlul locativ, încheiat în conditiile de valabilitate prevazute de legislatia româna în vigoare, gazduitorul sau dupa caz, reprezentantul sau legal îsi va exprima consintamântul privind stabilirea resedintei, în prezenta personalului.
În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notar public ori în fata politistului de ordine publica din cadrul unitatii de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul.


 Program preluare/eliberare acte

Programul de primire documente

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 – 12:00 08:30 – 12:00 08:30 – 12:00 14:00 – 18:30

Programul de eliberare documente

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
14:00 – 16:30 14:00 – 16:30 14:00 – 16:30 08:30 – 12:00 13:00 – 16:30
AUDIENŢE:  Sef birou – în fiecare zi de JOI între orele 10:00 – 12:00,

Pentru mai multe informații contactați Biroul de Evidenţa Informatizată a Persoanei Adresa: str. Macului, nr. 36 Telefon:


Printeaza pagina