09-10-2017   12:15

ANUNT

Formularele tip cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie 2018 au fost transmise de catre furnizor asociatiilor de proprietari. In  conformitate cu prevederile  OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece si Hotararea Guvernului  nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 70/2011  cererile si declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie termica se ridica de la asociatia de proprietari de care apartineti, si se vor depune completate tot prin asociatia de proprietari ;

In cazul incalzirii, dupa caz,  cu : lemne , carbuni sau combustibili petrolieri, gaze, energie electrica, formularele se ridica de  la Serviciul Public de Asistenta si Protectie Sociala unde se depun completate, iar in  cazul persoanelor care au incheiat contract de furnizare a energiei termice cu SC UATAA SA se ridica de la furnizor si se depun completate la  Serviciul Public de Asistenta si Protectie Sociala  ;

CEREREA SI  DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile nete lunare aferente lunii anterioare depunerii cererii, precum si acte doveditoare privind bunurile detinute, se completeaza de catre  proprietarul locuinţei , succesorul de drept al acestuia  persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitatie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

CERERILE SI  DECLARATIILE PE PROPRIA RASPUNDERE SE VOR DEPUNE PANA IN DATA DE 17 NOIEMBRIE 2017 PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI INCEPAND CU LUNA NOIEMBRIE 2017.

    Persoanele care  depun cererile si declaratiile pe propria raspundere ulterior acestei date, dar pana in data de 20 ale lunii, vor beneficia incepand luna respectiva.

Pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei familiile al caror venit mediu net lunar/ membru sa nu depaseasca 786 lei , iar in cazul persoanei singure 1082 lei, cu conditia sa nu detina bunuri prevazute in lista cu bunuri care conduc la excluderea acordarii ajutorului.

       IN CAZUL SOLICITARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICA SAU CU LEMNE, CARBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI, VENITUL MEDIU LUNAR /MEMBRU DE FAMILIE SAU PERSOANA SINGURA SA NU DEPASEASCA 615 LEI ;      

Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de acordare va rugam sa va adresati Serviciului Public de Asistenta si Protectie Sociala din cadrul Primariei Municipiului Motru. Telefon :0253 361 186

 

                        PRIMAR,                                                                         SEF SERVICIU,

                    JIANU GIGEL                                                                    LUCA VALERIA


descarcaDescarca Cerere-Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Descarca Cerere-Declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala

descarcaDescarca Acte necesare pentru ajutor incalzire

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Sari la conținut