CENTRUL ADAPOST DE NOAPTE MOTRU

 Centrul ” Adapost de Noapte ” Motrueste situat in Municipiul Motru , str. Calea Tismanei , nr. 31 A , etaj 1 , judetul Gorj si dispune de 12 camere cu cate 2 şi 3 paturi, cu o capacitate totală de 26 de locuri, fiecare camera avand grup sanitar propriu şi dus, holul fiind comun.

Telefon: 0253 360 461

E-mail: camin_social_motru@yahoo.com

Descarcă Cerere

Scopul ” Adapostului de noapte „ Motru este de a furniza servicii de gazduire temporara pe timp de noapte , asociate cu acordarea unor servicii de consiliere si reinsertie sociala a persoanelor fara adapost din Municipiul Motru , in concordanta cu nevoile individuale identificate in vederea depasirii situatiilor de dificultate , prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala , promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii .

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in „Adapostul de noapte ” Motru sunt :

 1. persoanele singure majore ori familiile care, din motive singulare sau cumulate de ordin social , medical , financiar , economic , juridic ori din cauza unor situatii de forta majora , traiesc in strada ;
 2. persoane/familii care locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuti , se afla in incapacitate de a sustine o locuinta in regim de inchiriere ori sunt in risc de evacuare;
 3. persoane care se afla in institutii sau penitenciare de unde urmeaza ca , in termen de doua luni , sa fie externate, respectiv eliberate si nu au domiciliu ori resedinta ;
 4. tinerii care au parasit sistemele de protectie sociala ;

alte categorii de persoane fara adapost

Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • sa nu detina locuinta ;
 • domiciliul/resedinta beneficiarului trebuie sa fie in municipiul Motru ;
 • beneficiarul trebuie ca din punct de vedere medical sa fie apt de a sta in colectivitate şi nu necesita supraveghere medicala permanenta ;
 • sa nu sufere de afectiuni psihice , psihiatrice grave sau tulburari de comportament care ar pune in pericol viata celorlalti beneficiari si ar periclita buna desfasurare a activitatii adapostului ;
 • veniturile lunare ale solicitantului sa nu depaseasca valoarea Indicatorului Social de Referinta (ISR) in vigoare la momentul solicitarii serviciilor sociale ;
 • daca nu pot dovedi cu acte veniturile lunare , admiterea in adapost se face in regim de urgenta , pentru o noapte ;
 • pe perioada sezonului rece , persoanele care nu au domiciliul / resedinta pe raza Municipiului Motru si sunt gasiti pe raza Municipiului Motru pot fi admisi in adapost in regim de urgenta , pentru o noapte ;
 • beneficiarul nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante .

Persoanele care solicita adapost in ” Adapostul de noapte ” Motru vor fi gazduite intre orele 20.00-8.00 ,serviciile sociale fiind oferite integral gratuit .

Serviciul desfasoara urmatoarele activitati :

 1. a) administrative si hoteliere
 • cazare pe perioada determinata (temporara)
 • menaj: spalatorie , uscatorie
 • curatenie
 • paza
 • intretinere
 1. b) asistenta sociala

– diagnoza sociala

– indrumare catre alte servicii

– consiliere sociala

– informare

 1. c) asistenta si support specializat in vederea integrarii/reintegrarii sociale

– consiliere psihologica/psihosociala

– consiliere juridica

– terapii de integrare/reintegrare sociala

– supraveghere

 1. d) asistenta medicala si recuperare

– asistenta medicala acordata de medic – consultatii si tratament – medic medicina de familie

– asistenta medicala acordata de asistenta medicala .

 MISIUNEA CENTRULUI ADAPOST DE NOAPTE MOTRU

  Centrul ” Adapost de Noapte ” Motru este situat in Municipiul Motru , str. Calea Tismanei , nr. 31 A , etaj 1 , judetul Gorj si dispune de 12 camere cu cate 2 şi 3 paturi, cu o capacitate totală de 26 de locuri, fiecare camera avand grup sanitar propriu , dus si bucatarie , holul fiind comun .

Scopul ” Adapostului de noapte „ Motru este de a furniza servicii de gazduire temporara pe timp de noapte , asociate cu acordarea unor servicii de consiliere si reinsertie sociala a persoanelor fara adapost din Municipiul Motru , in concordanta cu nevoile individuale identificate in vederea depasirii situatiilor de dificultate , prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala , promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii .

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in „Adapostul de noapte ” Motru sunt :

 1. persoanele singure majore ori familiile care, din motive singulare sau cumulate de ordin social , medical , financiar , economic , juridic ori din cauza unor situatii de forta majora , traiesc in strada ;
 2. persoane/familii care locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuti , se afla in incapacitate de a sustine o locuinta in regim de inchiriere ori sunt in risc de evacuare;
 3. persoane care se afla in institutii sau penitenciare de unde urmeaza ca , in termen de doua luni , sa fie externate, respectiv eliberate si nu au domiciliu ori resedinta ;
 4. tinerii care au parasit sistemele de protectie sociala ;
 5. e) alte categorii de persoane fara adapost

Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:sa nu detina locuinta ;
  domiciliul/resedinta beneficiarului trebuie sa fie in municipiul Motru ;
  beneficiarul trebuie ca din punct de vedere medical sa fie apt de a sta in colectivitate şi nu necesita supraveghere medicala permanenta ;
  sa nu sufere de afectiuni psihice , psihiatrice grave sau tulburari de comportament care ar pune in pericol viata celorlalti beneficiari si ar periclita buna desfasurare a activitatii adapostului ;
  veniturile lunare ale solicitantului sa nu depaseasca 700 lei la momentul solicitarii serviciilor sociale ;
  daca nu pot dovedi cu acte veniturile lunare , admiterea in adapost se face in regim de urgenta , pentru o noapte ;
  persoanele care nu au domiciliul / resedinta pe raza Municipiului Motru si sunt gasiti pe raza Municipiului Motru pot fi admisi in adapost in regim de urgenta , pentru o noapte ;
  beneficiarul nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante .
  Persoanele care solicita adapost in ” Adapostul de noapte ” Motru vor fi găzduite intre orele 19.00-7.00 ,serviciile sociale fiind oferite integral gratuit .

  Serviciul desfășoară următoarele activități :
  a) administrative si hoteliere
  b) asistență socială
  c) asistență si suport specializat în vederea integrarii/reintegrării sociale
  d) asistență medicală si recuperare

CENTRUL REZIDENTIAL DE ASISTENTA SI INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALA PENTRU PERSOANELE

FARA ADAPOST MOTRU

 Centrul Rezidential de Asistenta si Integrare/Reintegrare Sociala Pentru Persoanele Fara Adapost” Motrueste situat in Municipiul Motru , str. Calea Tismanei , nr. 31 A , etaj 2 , judetul Gorj si dispune de 12 camere cu cate 2 şi 3 paturi, cu o capacitate totală de 26 de locuri, fiecare camera avand grup sanitar propriu, dus si bucatarie , holul fiind comun.

Telefon: 0253 360 461

E-mail: camin_social_motru@yahoo.com

Descarcă cerere

       ” Centrul Rezidential de Asistenta si Integrare/Reintegrare Sociala Pentru Persoanele Fara Adapost „ Motru este un serviciu social care are ca scop combaterea marginalizarii si riscului excluderii sociale a persoanelor fara adapost sau aflate in dificultate , prin asigurarea gazduirii persoanelor fara adapost ,fara sprijin familial , fara surse de venituri , care solicita adapost in Municipiul Motru , asociat cu acordarea unor servicii de consiliere in concordanta cu nevoile individuale identificate , in vederea depasirii situatiilor de dificultate , prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala , promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii .

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in ” Centrul Rezidential de Asistenta si Integrare/Reintegrare Sociala Pentru Persoanele Fara Adapost ” Motru sunt :

a)persoanele singure majore ori familiile care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical , financiar, economic, juridic ori din cauza unor situatii de forta majora , nu detin o locuinta ;

b)persoane/familii care locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuti , se afla in incapacitate de a sustine o locuinta in regim de inchiriere ori sunt in risc de evacuare;

c)persoane care au solicitat locuinte din fondul locativ si nu au unde locui ;

d)persoane/familii care locuiesc in locuinte improvizate , sunt evacuate pentru neplata cheltuielilor cu titlu de chirie , intretinere sau din alte motive prevazute de lege ;

 1. persoane care se afla in institutii sau penitenciare de unde urmeaza ca , in termen de doua luni, sa fie externate, respectiv eliberate si nu au domiciliu ori resedinta ;
 2. tinerii care au parasit sistemele de protectie sociala ;
 3. alte categorii de persoane fara adapost.

Conditiile de acces/admitere in ” Centrul Rezidential de Asistenta si Integrare/Reintegrare Sociala Pentru Persoanele Fara Adapost ” Motru sunt urmatoarele:

 1. acte necesare:
 • cerere de admitere in adapost semnata de beneficiar/reprezentantul familiei, in original;
 • cartea de identitate a beneficiarului (copie), precum si , daca este cazul , certificatele de nastere sau cartile de identitate ale copiilor , in copie;
 • in cazul in care persoana care solicita intrarea in adapost nu are acte de identitate, identificarea sa se va realiza de personalul Politiei Locale Motru ;
 • adeverinta de venit , cupon de pensie , etc. ;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa reiese starea de sanatate ;
 • acte medicale , unde este cazul ;
 • decizia de admitere , in original ;
 • contractul de furnizare servicii semnat de parti , in original .
 1. Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
 • sa nu detina locuinta ;
 • domiciliul/resedinta beneficiarului trebuie sa fie in municipiul Motru ;
 • beneficiarul trebuie ca din punct de vedere medical sa fie apt de a sta in colectivitate şi nu necesita supraveghere medicala permanenta ;
 • sa nu sufere de afectiuni psihice , psihiatrice grave sau tulburari de comportament care ar pune in pericol viata celorlalti beneficiari si ar periclita buna desfasurare a activitatii adapostului ;
 • veniturile lunare ale solicitantului sa nu depaseasca valoarea Indicatorului Social de Referinta (ISR) in vigoare la momentul solicitarii serviciilor sociale ;
 • beneficiarul sa nu se prezinte la centru sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante .
 1. Admiterea/respingerea cererii de intrare in „Centrul Rezidential de Asistenta si Integrare/Reintegrare Sociala Pentru Persoanele Fara Adapost ” Motru se face prin dispozitia Primarului Municipiului Motru , la propunerea sefului de centru .

Acordarea serviciilor din cadrul centrului se realizeaza in baza unui contract de furnizare servicii , incheiat intre Directia de Asistenta si Protectie Sociala – UAT Motru  si beneficiar sau , dupa caz , reprezentantul legal al acestuia in care se stipuleaza serviciile acordate , drepturile si obligatiile partilor , precum si conditiile de finantare. In termen de 7 zile de la inregistrarea in registrul de evidenta privind admiterea beneficiarilor , centrul incheie cu beneficiarul (persoana singura sau reprezentantul familiei ) un contract de furnizare servicii.

Contractul de furnizare servicii se incheie pe o perioada de 1 an , cu posibilitate de prelungire de pana la 1 an prin act aditional . Revenirea in centru nu va fi permisa decat dupa o perioada de 6 luni de la data externarii in cazul primei reveniri , sau 9 luni de la ultima externare daca a beneficiat de cel putin doua perioade de cazare si nu a fost externat din culpa proprie .

In cazul revenirii in centru , perioada de asistare este de maxim 6 luni , putand fi prelungita cu maxim 3 luni .

Pe durata cazarii , asistatii apti de munca au obligatia de a face demersurile necesare integrarii in munca .   Daca incadrarea in munca a persoanelor asistate nu este posibila , vor fi asistate in demersurile necesare in vederea obtinerii drepturilor sociale legale (pensii , ajutor social , grad de handicap sau invaliditate) , in acest caz masurile de protectie fiind stabilite personalizat .

Persoanele apte de munca , care nu fac demersuri sau nu se incadreaza in munca in termen de 30 de zile de la intrarea in adapost , au obligatia efectuarii a 40 ore de munca lunar in activitati gospodaresti in cadrul centrului sau in folosul comunitatii .

Formatul si continutul contractului de furnizare de servicii este stabilit de centru , in baza modelului aprobat prin Ordin al Ministerului Muncii , Familiei , Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice .

Contractul de furnizare servicii este redactat in doua sau mai multe exemplare originale , in functie de numarul semnatarilor contractului .

La intrarea in centru , beneficiarului i se aduce la cunostinta Regulamentul de ordine interioara , care este anexa la contractul de furnizare de servicii , pe care trebuie sa-l respecte .

Serviciul desfasoara urmatoarele activitati :

 1. a) administrative si hoteliere
 • cazare pe perioada determinata (temporara)
 • acordare masa
 • menaj: spalatorie , uscatorie
 • curatenie
 • paza
 • intretinere
 1. b) asistenta sociala

– diagnoza sociala

– elaborare plan de intervenţie/de asistenţă şi îngrijire

– indrumare catre alte servicii

– consiliere sociala

– informare

 1. c) asistenta si suport specializat in vederea integrarii/reintegrarii sociale

– orientare profesională/vocaţională

– consiliere psihologica/psihosociala

– consiliere juridica

– terapii de integrare/reintegrare sociala

– supraveghere

 1. d) asistenta medicala si recuperare

– asistenta medicala acordata de medic – consultatii si tratament – medic medicina de familie

– asistenta medicala acordata de asistenta medicala .

 MISIUNEA CENTRULUI REZIDENTIAL DE ASISTENTA SI INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALA PENTRU PERSOANELE

FARA ADAPOST MOTRU

 

Centrul Rezidential de Asistenta si Integrare/Reintegrare Sociala Pentru Persoanele Fara Adapost ” Motrueste situat in Municipiul Motru , str. Calea Tismanei , nr. 31 A , etaj 2 , judetul Gorj si dispune de 13 camere cu cate 2 paturi , fiecare camera avand grup sanitar propriu , dus si bucatarie , holul fiind comun .

” Centrul Rezidential de Asistenta si Integrare/Reintegrare Sociala Pentru Persoanele Fara Adapost „ Motru este un serviciu social care are ca scop combaterea marginalizarii si riscului excluderii sociale a persoanelor fara adapost sau aflate in dificultate , prin asigurarea gazduirii persoanelor fara adapost ,fara sprijin familial , fara surse de venituri , care solicita adapost in Municipiul Motru , asociat cu acordarea unor servicii de consiliere in concordanta cu nevoile individuale identificate , in vederea depasirii situatiilor de dificultate , prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala , promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii .

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in ” Centrul Rezidential de Asistenta si Integrare/Reintegrare Sociala Pentru Persoanele Fara Adapost ” Motru sunt :

a)persoanele singure majore ori familiile care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical , financiar, economic, juridic ori din cauza unor situatii de forta majora , nu detin o locuinta ;

b)persoane/familii care locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuti , se afla in incapacitate de a sustine o locuinta in regim de inchiriere ori sunt in risc de evacuare;

c)persoane care au solicitat locuinte din fondul locativ si nu au unde locui ;

d)persoane/familii care locuiesc in locuinte improvizate , sunt evacuate pentru neplata cheltuielilor cu titlu de chirie , intretinere sau din alte motive prevazute de lege ;

 1. persoane care se afla in institutii sau penitenciare de unde urmeaza ca , in termen de doua luni, sa fie externate, respectiv eliberate si nu au domiciliu ori resedinta ;
 2. tinerii care au parasit sistemele de protectie sociala ;
 3. alte categorii de persoane fara adapost.

Conditiile de acces/admitere in ” Centrul Rezidential de Asistenta si Integrare/Reintegrare Sociala Pentru Persoanele Fara Adapost ” Motru sunt urmatoarele:

 1. acte necesare:
 • cerere de admitere in adapost semnata de beneficiar/reprezentantul familiei , in original ;
 • cartea de identitate a beneficiarului (copie), precum si , daca este cazul , certificatele de nastere sau cartile de identitate ale copiilor , in copie;
 • in cazul in care persoana care solicita intrarea in adapost nu are acte de identitate, identificarea sa se va realiza de personalul Politiei Locale Motru ;
 • adeverinta de venit , cupon de pensie , etc. ;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa reiese starea de sanatate ;
 • acte medicale , unde este cazul ;
 • decizia de admitere , in original ;
 • contractul de furnizare servicii semnat de parti , in original .
 1. Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
 • sa nu detina locuinta ;
 • domiciliul/resedinta beneficiarului trebuie sa fie in municipiul Motru ;
 • beneficiarul trebuie ca din punct de vedere medical sa fie apt de a sta in colectivitate şi nu necesita supraveghere medicala permanenta ;
 • sa nu sufere de afectiuni psihice , psihiatrice grave sau tulburari de comportament care ar pune in pericol viata celorlalti beneficiari si ar periclita buna desfasurare a activitatii adapostului ;
 • veniturile lunare ale solicitantului sa nu depaseasca valoarea Indicatorului Social de Referinta (ISR) in vigoare la momentul solicitarii serviciilor sociale ;
 • beneficiarul sa nu se prezinte la centru sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante .
 1. Admiterea/respingerea cererii de intrare in ” Centrul Rezidential de Asistenta si Integrare/Reintegrare Sociala Pentru Persoanele Fara Adapost ” Motru se face prin dispozitia Primarului Municipiului Motru , la propunerea sefului de centru .

Acordarea serviciilor din cadrul centrului se realizeaza in baza unui contract de furnizare servicii , incheiat intre Directia de Asistenta si Protectie Sociala – UAT Motru  si beneficiar sau , dupa caz , reprezentantul legal al acestuia in care se stipuleaza serviciile acordate , drepturile si obligatiile partilor , precum si conditiile de finantare. In termen de 7 zile de la inregistrarea in registrul de evidenta privind admiterea beneficiarilor , centrul incheie cu beneficiarul (persoana singura sau reprezentantul familiei ) un contract de furnizare servicii.

Contractul de furnizare servicii se incheie pe o perioada de 1 an , cu posibilitate de prelungire de pana la 1 an prin act aditional . Revenirea in centru nu va fi permisa decat dupa o perioada de 6 luni de la data externarii in cazul primei reveniri , sau 9 luni de la ultima externare daca a beneficiat de cel putin doua perioade de cazare si nu a fost externat din culpa proprie .

In cazul revenirii in centru , perioada de asistare este de maxim 6 luni , putand fi prelungita cu maxim 3 luni .

Pe durata cazarii , asistatii apti de munca au obligatia de a face demersurile necesare integrarii in munca .   Daca incadrarea in munca a persoanelor asistate nu este posibila , vor fi asistate in demersurile necesare in vederea obtinerii drepturilor sociale legale (pensii , ajutor social , grad de handicap sau invaliditate) , in acest caz masurile de protectie fiind stabilite personalizat .

Persoanele apte de munca , care nu fac demersuri sau nu se incadreaza in munca in termen de 30 de zile de la intrarea in adapost , au obligatia efectuarii a 40 ore de munca lunar in activitati gospodaresti in cadrul centrului sau in folosul comunitatii .

Formatul si continutul contractului de furnizare de servicii este stabilit de centru , in baza modelului aprobat prin Ordin al Ministerului Muncii , Familiei , Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice .

Contractul de furnizare servicii este redactat in doua sau mai multe exemplare originale , in functie de numarul semnatarilor contractului .

La intrarea in centru , beneficiarului i se aduce la cunostinta Regulamentul de ordine interioara , care este anexa la contractul de furnizare de servicii , pe care trebuie sa-l respecte .

Serviciul desfasoara urmatoarele activitati :

 1. a) administrative si hoteliere
 2. b) asistenta sociala
 3. c) asistenta si suport specializat in vederea integrarii/reintegrarii sociale
 4. d) asistenta medicala si recuperare .
Sari la conținut