Cupa Municipiului Motru – editia 2018

CONSILIUL LOCAL MOTRU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MOTRU

DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, ACTIVITĂŢI DE SPORT ŞI TINERET

Organizează, cu ocazia ZILELOR MUNICIPIULUI MOTRU 2018, competiţia sportivă „CUPA MUNICIPIULUI MOTRU” ediţia 2018, complex de manifestări sportive de masă la care pot participa toţi locuitorii de pe raza municipiului Motru, în conformitate cu regulamentul de organizare al fiecărui campionat inclus în programul competiţiei, după cum urmează:

 

1. Campionat de fotbal în sală

– înscrierile pentru grupele de vârstă 10-16 ani şi peste 17 ani se vor face în perioada 23 aprilie – 5 mai 2018 la Sala de Sport

– tragerea la sorţi a grupelor şi stabilirea programului competiţional: duminică 6 mai 2017, ora 19.00, la Sala de Sport

– persoană de contact: Daniel Popescu, tel. 0763550262

2. Campionat de tenis de câmp

– înscrierile se vor face în perioada 23-30 aprilie 2018 la terenul de tenis Ghiocela

– persoană de contact: Daniel Popescu, tel. 0763550262

 

3. Campionate de şah şi table

– înscrierile se vor face în perioada 20-27 aprilie 2018 la Casa de Cultură (fostă Casa Sindicatelor)

– tragerea la sorţi a grupelor şi stabilirea programului competiţional: miercuri 2 mai 2017, ora 19.00, la Casa Multiculturală

– persoană de contact: Pauliş Dorian, tel. 0764842286

 

4. Campionat de lupte (Sala de Sport Motru)

– înscrierile se vor face în perioada 23 aprilie – 7 mai 2018 la Sala de lupte

– persoană de contact: Purdescu Vasile, tel. 0724360379

Se vor acorda premii substanţiale constând în echipament sportiv şi bani.

Festivitatea de premiere va avea loc sâmbătă 26 mai 2018, la ora 19.00.

Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintelor

ANUNT

Formularele tip cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie 2018 au fost transmise de catre furnizor asociatiilor de proprietari. In  conformitate cu prevederile  OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece si Hotararea Guvernului  nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 70/2011  cererile si declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie termica se ridica de la asociatia de proprietari de care apartineti, si se vor depune completate tot prin asociatia de proprietari ;

In cazul incalzirii, dupa caz,  cu : lemne , carbuni sau combustibili petrolieri, gaze, energie electrica, formularele se ridica de  la Serviciul Public de Asistenta si Protectie Sociala unde se depun completate, iar in  cazul persoanelor care au incheiat contract de furnizare a energiei termice cu SC UATAA SA se ridica de la furnizor si se depun completate la  Serviciul Public de Asistenta si Protectie Sociala  ;

CEREREA SI  DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile nete lunare aferente lunii anterioare depunerii cererii, precum si acte doveditoare privind bunurile detinute, se completeaza de catre  proprietarul locuinţei , succesorul de drept al acestuia  persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitatie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

CERERILE SI  DECLARATIILE PE PROPRIA RASPUNDERE SE VOR DEPUNE PANA IN DATA DE 17 NOIEMBRIE 2017 PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI INCEPAND CU LUNA NOIEMBRIE 2017.

    Persoanele care  depun cererile si declaratiile pe propria raspundere ulterior acestei date, dar pana in data de 20 ale lunii, vor beneficia incepand luna respectiva.

Pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei familiile al caror venit mediu net lunar/ membru sa nu depaseasca 786 lei , iar in cazul persoanei singure 1082 lei, cu conditia sa nu detina bunuri prevazute in lista cu bunuri care conduc la excluderea acordarii ajutorului.

       IN CAZUL SOLICITARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICA SAU CU LEMNE, CARBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI, VENITUL MEDIU LUNAR /MEMBRU DE FAMILIE SAU PERSOANA SINGURA SA NU DEPASEASCA 615 LEI ;      

Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de acordare va rugam sa va adresati Serviciului Public de Asistenta si Protectie Sociala din cadrul Primariei Municipiului Motru. Telefon :0253 361 186

 

                        PRIMAR,                                                                         SEF SERVICIU,

                    JIANU GIGEL                                                                    LUCA VALERIA


descarcaDescarca Cerere-Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Descarca Cerere-Declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala

descarcaDescarca Acte necesare pentru ajutor incalzire

Skip to content