• COORDONATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂŢII, RESPECTIV: DENUMIREA, SEDIUL, NUMERELE DE TELEFON, FAX, ADRESA DE E-MAIL ŞI ADRESA PAGINII DE INTERNET

  Primăria municipiului Motru

  215200, Motru, Bulevardul Gării, Nr.1
  Nr. telefon: 0253 410 560
  Nr. fax: 0253 410 560; 0253 410 007
  e-mail: primarie@primariamotru.ro
  www.primariamotru.ro

 • LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC


 • LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Motru


 • MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE POTRIVIT LEGII 544/ 2001, PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUB

  Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public

   ART. 21
      (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
      (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
      (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
       ART. 22
      (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenţa lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. (5, 10, respectiv 30 zile)
      (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
      (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
      (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
      (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.

 • NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA AUTORITĂŢII ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

  Conducerea autorităţii:

   Primar: Morega Costel Cosmin
  Viceprimari:
  Funcţionarii responsabili cu difuzarea informaţiilor publice:
  Purtător de cuvânt:
  Serviciul relaţii cu publicul: Butoi Nicolae


Sari la conținut