La nivelul localitatii exista urmatoarele institutii culturale:

 • Casa de Cultura a Municipiului Motru ;
 • Universitatea Populara Motru;
 • Biblioteca Municipiului Motru;
 • Casa Sindicatelor;
 • Caminul Cultural Rosiuta.

Municipiul Motru si satele apartinatoare are urmatoarele obiective de cult:

 • 1 catedrala ortodoxă;
 • 6  biserici ortodoxe;
 • 1 biserica baptista;
 • 1 biserica catolica;
 • 2 case de rugaciuni.

In cadrul Casei de Cultura si Casa Sindicatelor se desfasoara toate genurile de activitati artistice si de educatie de care beneficiaza toti membrii comunitatii indiferent de vârsta, profesie, etnie, credinte religioase si politice. Casa de Cultura a Municipiului Motru este institutie publica sub autoritatea Consiliului Local iar în plan profesional, realizeaza strategia Ministerului Culturii, respectiv al Directiei pentru cultura, culte si patrimoniu Gorj , activitatea fiind permanenta; în concordanta cu necesitatile culturale ale comunitatii, în baza agendei culturale anuale si a programelor lunare.

Casa de Cultura si Casa Sindicatelor coordoneaza intreaga viata culturala a localitatii constituind un centru-spiritual, menit sa conserve si sa transmita valorile morale, artistice, stiintifice si tehnice ale comunitatii.

Activitatea se structureaza pe doua directii:

 • de instruire – educatie permanenta a adultilor (prin Universitatea Populara);
 • activitate artistica si de educatie.

In cadrul acestui sistem Universitatea Populara desfasoara o sustinuta activitate in scopul instruirii si educarii sistematice, polivalente a tuturor categoriilor de adulti.

Pe lânga cursurile de cultura generala au fost organizate si cursuri de natura formativa (cursuri tehnico-aplicative): operatori calculatoare, dactilografie, brutari-patiseri, ospatari-barmani-bucatari.

Activitatea artistica si de educatie este organizata in colaborare cu celelalte institutii si prin invitarea diferitilor specialisti se organizeaza: expuneri, simpozioane, mese rotunde, medalioane literare si stiintifice in concordanta cu Agenda manifestarilor culturale omagiind personalitatile culturale ale neamului (M. Eminescu, C. Brâncusi, N. Titulescu,  N. Iorga,  George Enescu, etc).

Casa de Cultura stimuleaza creatia literara, creatia populara si pune in valoare Traditiile culturale locale prin revista “AD MUTRIUM” stimuleaza creatia in domeniul artelor plastice: pictura, grafica, sculptura prin expozitii si concursuri

Agenda culturală cuprinde: expuneri, simpozioane, medalioane literare şi ştiinţifice precum şi concursuri prin care s-au omagiat sau comemorat personalităţi de renume ale neamului românesc: Mihai Eminescu, Gheorghe Marinescu, Nichita Stănescu, Gheorghe Lazăr, Eugen Lovinescu, Gheorghe Ţiţeica, Ciprian Porumbescu, Traian Săvulescu etc.

Aceste manifestări culturale au fost realizate şi în colaborare cu alte instituţii (Biblioteca mun. Motru, Şcolile generale şi Colegiile din localitate) sau oameni de cultură sau specialişti în diverse domenii din municipiu, judeţ sau din alte judeţe.
Agenda culturală anuala: expuneri, simpozioane, medalioane literare şi ştiinţifice precum şi concursuri prin care s-au omagiat sau comemorat personalităţi  proeminente ale culturii româneşti (Mihai Eminescu, Constantin Brâncuşi, Mircea Eliade, Titu Maiorescu, Mihail Kogălniceanu etc.) realizate  în colaborare cu alte instituţii (Biblioteca mun. Motru, Şcolile generale şi Colegiile din localitate), oameni de cultură sau specialişti în diverse domenii din municipiu, judeţ sau din alte judeţe.
Au fost organizate şi susţinute spectacole de muzică şi poezie, spectacole omagiale şi aniversare cu prilejul zilelor de 24 Ianuarie – Unirea Principatelor; 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii; 1 Mai – Ziua Internaţională a Muncii; 2 Mai – Ziua Tineretului; 1 Iunie – Ziua Copilului; Ziua Minerului;  Zilele Municipiului Motru, 1 Decembrie – Ziua Naţională a României.
Casa de cultură a avut în vedere promovarea creaţiei populare contemporane din zonă, precum şi a obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei; au fost organizate expoziţii personale şi colective ale creatorilor de artă plastică (grafică, pictură), s-a asigurat participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, la diferite festivaluri (Tismana, Târgu Jiu, Godineşti,etc.). O preocupare constantă a fost şi revizuirea şi adăugirea lucrării „Tradiţii şi obiceiuri de pe Valea Motrului”, editată sub egida Casei de cultură, punerea în scenă a unor datini şi obiceiuri de Crăciun.

A fost realizată lucrarea „File de monografie – municipiul Motru” – autori Marian Păun, Anica Tomescu, Ana Păun şi Mihail Popescu.

Casa de cultură susţine formaţii artistice de amatori: taraf şi grup vocal de muzică populară, formaţii de muzică uşoară, cenaclul literar „AD MUTRIUM” al tinerelor condeie motrene.
Pentru realizarea activităţilor specifice Casa de cultură a colaborat cu instituţii de specialitate, persoane juridice de drept public sau privat etc., fără a exprima sau susţine nici un fel de interes de grup (politic, etnic, religios sau de orice altă natură).
De o deosebită apreciere s-au bucurat manifestările organizate de către Consiliul Local Motru, Primăria municipiului Motru şi Casa de Cultură pentru marcarea „Zilelor municipiului Motru”.

Sari la conținut