Oportunități pentru mediul de afaceri privind accesarea fondurilor europene direct de la Bruxelles

Oportunități pentru mediul de afaceri

privind accesarea fondurilor europene direct de la Bruxelles

              Programele destinate în principal IMM-urilor care au posibilitatea să acceseze aceste finanțări direct de la Bruxelles

 – ”Instrumentul pentru IMM-uri” reprezintă un program european care vine în sprijinul activităților de inovare ale IMM-urilor, acoperind costurile aferente unui întreg ciclu de inovare al unui produs pentru acele întreprinderi care au ambiția de a crește a se dezvolta și a concura la nivel internațional. Într-o primă etapă, beneficiarii pot primi 50.000 de euro pentru finanțarea unor studii de fezabilitate și a introducerii unor produse inovatoare pe piață. În etapa a doua, finanțarea nerambursabilă se ridică la 70 % din valoarea proiectului și este cuprinsă între 500.000 și 2.500.000 euro, fiind destinată planificării și dezvoltării produselor de serie. Proiecte de succes finanțate în cadrul acestui program în anii precedenți au inclus dezvoltarea unor aplicații informatice inovatoare sau a unor noi tehnologii de desalinizare a apei pentru producția agricolă. În acest moment beneficiarii interesați pot depune proiecte care vor fi evaluate și finanțate în anul 2018. Informații detaliate despre acest program sunt disponibile pe pagina de internet https://ec.europa.eu/easme/en/EIC-sme-instrument.

  – ”Orizont 2020” este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu o finanțare de 80 de miliarde euro disponibilă în perioada 2014-2012 și un potențial enorm de a atrage investiții. Din 27 octombrie 2017 beneficiarii pot depune proiecte în cadrul a două programe finanțate prin Orizont 2020 orientate pe dezvoltarea zonelor rurale și sprijinirea agriculturii. Astfel, programul ”Renaștere rurală” își propune să sprijine dezvoltarea economică a zonelor rurale încurajând proiecte inovatoare orientate spre formare profesională, retehnologizare și antreprenoriat în mediul rural. Programul ”Siguranță alimentară Sustenabilă” are ca obiectiv dezvoltarea agriculturii ecologice și sustenabile. Proiectele țintă sunt cele care îmbină inovația în agricultură cu protecția și consevarea pe termen lung a resurselor naturale și a mediului. Finanțarea UE acoperă până la 100 % din totalul costurilor eligibile pentru acțiunile de cercetare și inovare.

Informații detaliate despre aceste programe sunt disponibile pe pagina de internet http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020.

 

Anunt

ANUNȚ

 

Joi, 7 septembrie 2017, ora 14, vă invităm în sala de ședințe a Consiliului Local Motru, unde va avea loc dezbaterea publică a Master-Planului privind alimentarea cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Motru.

Sari la conținut