Anunt- actualizarea măsurilor de dezvoltare rurală din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Vă informăm că au fost elaborate și actualizate documentele informative și de ghidare aplicabile în anul 2021 măsurilor de dezvoltare rurală din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsuri adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar pe suprafață agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermier:

  • Măsura 10 – Agro-mediu și climă;
  • Măsura 11 – Agricultura ecologică;
  • Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

 

Descarcă materiale

 

 

Consultare publică privind ”Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Motru pe perioada 2021-2027”

Primăria Municipiului Motru lansează în consultare publică ”Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Motru pe perioada 2021-2027” elaborată în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Motru, Cod SMIS/SIPOCA-126212/516”.

Propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare pe marginea documentului suspus consultării publice se primesc în scris, până la data de 04.12.2020, la Registratura din cadrul Primăriei Motru sau pe e-mail:primariamotru@yahoo.com.

Versiunea preliminară a portofoliului de proiecte poate fi consultată accesând următorul link: SDL Motru_Consultare publică.

Versiunea preliminară a  ”Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Motru pe perioada 2021-2027”poate fi consultată accesând următorul link: SDL Motru_Consultare.

 

Sari la conținut