Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC PREMIER ENERGY SRL titular al proiectului: „Extindere rețea distribuție gaze naturale localitatea Ploștina, mun. Motru cu subtraversarea DN 67 prin forare pentru UAT Motru” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru  proiectul: „Extindere rețea distribuție gaze naturale localitatea Ploștina, mun. Motru cu subtraversarea DN 67 prin forare pentru UAT Motru” propus a fi amplasat în: municipiul Motru, satul Ploștina, jud Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri,  între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data  publicării anunțului pe pagina de internet a  APM Gorj.

Sari la conținut