Consultare publică privind ”Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Motru pe perioada 2021-2027”

Primăria Municipiului Motru lansează în consultare publică ”Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Motru pe perioada 2021-2027” elaborată în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Motru, Cod SMIS/SIPOCA-126212/516”.

Propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare pe marginea documentului suspus consultării publice se primesc în scris, până la data de 04.12.2020, la Registratura din cadrul Primăriei Motru sau pe e-mail:primariamotru@yahoo.com.

Versiunea preliminară a portofoliului de proiecte poate fi consultată accesând următorul link: SDL Motru_Consultare publică.

Versiunea preliminară a  ”Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Motru pe perioada 2021-2027”poate fi consultată accesând următorul link: SDL Motru_Consultare.

 

Sari la conținut