VERIFICĂRI LA AGENȚII ECONOMICI PRIVIND AVIZELE DE FUNCȚIONARE

MUNICIPIUL MOTRU

SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ

VERIFICĂRI LA AGENȚII ECONOMICI PRIVIND AVIZELE DE FUNCȚIONARE

În perioada 28.10 – 08.11.2019, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Control Comercial  au efectuat verificări la un numar 38 de agenti economici de pe raza orașului privind existența si valabilitatea Avizului Program de Funcționare eliberat de Primaria Municipiului Motru in baza H.C.L. 170/2015.

Cu această ocazie s-a constatat că un numar de 23 societati comerciale detineau Aviz Program de Functionare valabil, 8 societati comerciale aveau depusă documentatia specifică la serviciul de specialitate din cadrul primariei în vederea eliberarii sau vizarii anuale a acestuia, iar pentru un numar de 7 agenti economici s-a acordat un termen de 5 zile pentru  intrarea in legalitate, acestia avand Avizul expirat in cursul lunii Octombrie 2019.

Conform H.C.L. Motru nr. 170/201, toti operatorii economici care desfasoară activități in domeniul comercial, al serviciilor de piată sau alimentație publică pe raza municipiului Motru sunt obligati să solicite si să obtină de la Primaria Mun. Motru un Aviz Program de Functionare sau Autorizatie de Functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, a caror vizare anuală este obligatorie.

Nerespectarea acestor reglementari, constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 1000 la 1500 pentru persoane fizice si de la 1500 la 2500 pentru persoane juridice.

Conform atributiilor specifice politistii locali din cadrul Compartimentului Control Comercial au competența legală de a verifica existenta si viza anuala a avizelor program si autorizatiilor de functionare, putand propune,  pe langa sanctiunea contraventională, inclusiv suspendarea activității agentului comercial pe o perioadă de pana la 30 de zile.

Întrucât în perioada următoare vor continua aceste acțiuni si controale pe toata raza localității, solicităm agentilor economici sa aibă în atenție intrarea în legalitate atat în ceea ce privește autorizarea cât și vizarea anuală a avizelor si autorizațiilor emie de Primaria Mun. Motru.

Sef Serviciu Politie Locală,

MARIN PAUL-CONSTANTIN

DESEURILE PROVENITE DIN CONSTRUCTII,  IN ATENTIA POLITISTILOR LOCALI

MUNICIPIUL MOTRU

SERVICIUL POLITIE LOCALA

 

DESEURILE PROVENITE DIN CONSTRUCTII,  IN ATENTIA POLITISTILOR LOCALI

 

In perioada 21 – 25.10.2019, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Disciplina in Constructii au desfășurat mai multe acțiuni pe raza orașului în vederea identificării persoanelor care abandonează pe domeniul public deseuri de constructii provenite din locuinte, in urma reamenajarii acestora.

In mai multe locatii de pe raza orasului, in special in zona platformelor de gunoi au fost identificati saci cu deseuri provenite din constructii, precum si persoanele care in urma lucrarilor din locuinte au depus aceste deseuri in locatiile respective.

In urma verificarilor au fost ridicate resturile de constructii identificate pe raza Asociatiei de Proprietari nr. 2, in zona Bl. G1, precum si in zona bl. G4.

Au fost prelucrate, atat cu persoanele in cauza cat si cu Asociatiile de proprietari, prevederile legale privin regimul deseurilor voluminoase si al celor provenite din constructii, precum si obligatiile ce revin tuturor cetatenilor pentru ridicarea si eliminirea acestora.

Cu aceasta ocazie, aducem si la cunostinta publica urmatoarele:

  • Este interzisă abandonarea si depozitarea deșeurilor voluminoase si a deșeurilor provenite din construcții pe domeniul public sau privat al mun. Motru,
  • Este intezisă depunerea deșeurilor de construcții provenite din locuințe în recipientele de colectare a deseurilor menajere amplasate pe raza asociatiilor de proprietari;

Nerespectarea acestor obligatii atrage răspunderea contraventională, iar persoanele vinovate pot fi sancționate cu amendă de la 100 la 800 lei (pentru persoanele fizice) si de la 5000 la 10000 lei (pentru persoanele juridice).

Au fost de asemenea urmarite reparatiile efectuate pe raza municipiului de catre operatorii retelelor de alimentare cu apa si agent termic, fiind identificate lucrari unde nu s-a refacut amplasamentul in urma interventiilor pentru remedierea avariilor, ocazie cu care au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale in baza H.C.L. 67/2008.

Vom monitoriza permanent modul in care se respecta legislatia specifica, atat in interiorul cat si in afara localitatii, respectiv zona drumului public spre satul Rapa si albia raului Motru, zona  Plostina – fosta groapa de gunoi, precum si zona Insuratei – Horasti – platforme betonate si depozit zgura UATAA.

Sef Serviciu Politie Locala,

MARIN PAUL-CONSTANTIN

Skip to content